Tagi

01-eden

Pan daje, jak chce. Jednym dał Pan poznanie. Innym nie dał. Serce zaślepił. Uszy obciążył. Jakże udźwignąć smutek win niezawinionych? Lecz Księgi dane ku nauce. Jeśli przez usta Proroka mówi Pan obietnicę swoją – nie chwytajmy tego, co na podorędziu najbliższe i najłatwiejsze uwierzeniu, mówiąc: Czegóż chcieć więcej? I na co więcej czekać? Bo może Pan większe ma rzeczy w zanadrzu? Może Pan mówi dosłownie i prosto i dlatego właśnie tak trudno uwierzyć?

„I wyjdzie różdżka z korzenia Jessego i kwiat z korzenia jego wyrośnie. I spocznie na nim duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i pomocy, duch umiejętności i bogobojności i napełni go duch bojaźni Pańskiej. Nie według widzenia oczu sądzić będzie, ani według słyszenia uszu orzekać będzie; ale będzie sądził w sprawiedliwości ubogich i będzie orzekał w prawości za cichymi na ziemi; i uderzy ziemię rózgą ust swoich, a duchem warg swoich zabije bezbożnika. I sprawiedliwość pasem biódr jego, a wiara opasaniem nerek jego. Będzie mieszkał wilk z jagnięciem, a pard z koźlęciem legać będzie; cielę i lew i owca wspólnie mieszkać będą, a dziecię małe pędzić je będzie. Cielę i niedźwiedź będą się paść, razem legać będą dzieci ich, a lew jak wół plewy będzie jadał. I będzie igrało dzieciątko od piersi nad norą żmiji, a odchowane dziecię do jamy bazyliszka wpuści rękę swoją. Nie będą szkodzić, ani zabijać po wszystkiej górze świętej mojej: bo napełniona jest ziemia poznaniem Pana, jak wody morskie pokrywające“…

 

„Jego sądy i orzeczenia nie są jako sądy człowiecze. Gdyż to my przecież, sądząc i orzekając, nigdy nie potrafimy się oderwać od widzenia oczu i tego, co słyszą uszy nasze. To zaś nigdy nie jest prawdą zupełną, a często też bywa tylko pozorem. To On wydobędzie brzydotę zła spośród gładkich albo czcigodnych twarzy, to On posłyszy to, czego uszy ludzkie słuchać nie chciały albo posłyszeć nie mogły; i On przygarnie tych, których pokrzywdziły nasze głupie, jakże kulawe orzeczenia i wyroki“.

Źródło i autor? Jeden z Proroków :)

Reklamy