Tagi

994648_405041469623274_496636120_n

Lecz oni negują Godzinę Ostatnią (i dlatego wymyślają preteksty, aby nie pójść za twoim wezwaniem. Jednakże) My przygotowaliśmy Ogień palący dla tych, którzy za kłamstwo uznają Godzinę Ostatnią.  
 
Kiedy dostrzeże ich Ogień – (a dostrzeże ich nawet) z oddali – usłyszą jego wznurzenie i ryczenie.
 
Sura Rozróżnienie ajaty: 11, 12

Chociaż część komentatorów traktuje wyrażenie „Dostrzeże ich Ogień“ jako metaforę, to jednak może być ono rozumiane dosłownie, tak mianowicie, że Piekło nie jest pozbawione życia i świadomości. W wersecie 64 sury al – Ankabut (Pająk) (29) mówi się, że życiem autentycznym jest Dom na Tamtym Świecie (albo Dom na Tamtym Świecie jest prawdziwie żywy). Nie możemy mierzyć owego dnia w kategoriach i skalach znanym nam z tego świata. Albowiem doczesność jest przestrzenią Mądrości, gdzie Bóg działa spoza zasłony materii i przyczynowości. Tamten Świat jednak będzie przestrzenią Mocy, gdzie Bóg będzie działał bez żadnej zasłony. Jak relacjonował at – Tabarani od Abu Umamy, Wysłannik oświadczył kiedyś: „Kto przypisuje mi jakieś słowo, którego nie wypowiedziałem, niech przygotowuje się na miejsce pomiędzy obu ślepiami Piekeł“. Zapytany, czy Piekło ma oczy, wyrecytował niniejszy werset i dodał: „Jeśli by nie miało oczu, to jakże mogłoby widzieć?“ (Yazir 5:3576)

 
Źródło: Nowe tłumaczenie Koranu Alego Ünala

Reklamy