Tagi

kłótnie

 


Jedną z chorób, które mogą zniszczyć nasze wartości moralne, nasze rodziny, stosunki z sąsiadami i innymi ludźmi jest kłótliwość. Jeśli wierząc, podąża się prostą ścieżką do Boga, to kontroluje się w sobie takie uczucia jak gniew, oburzenie i złość, zamieniając je w życzliwość i uprzejmość. Należy wtedy myśleć o życiu przyszłym i tym, co nas tam czeka z powodu naszych czynów. Moi przyjaciele, daję wam słowo: Jeśli konsekwetnie będziecie się starali panować nad swoimi emocjami, to po pewnym czasie zauważycie, że dobre nawyki biorą górę nad złymi. Pewien wielki filozof powiedział: „Większą szansę na uratowanie ma załoga statku bez sternika w czasie wielkiego sztormu, niż ludzie podążający dziko i bezmyślnie za swoimi pragnieniami. Jeden z towarzyszy Proroka (s) widział, jak Wysłannik Boga (s) był świadkiem kłótni o tematyce religijnej kilku muzułmanów. Relacjonował on, że nigdy nie widział Proroka (s) tak przygnębionego. Wysłannik Boga (s) zwrócił tym kłócącym się muzułmanom uwagę, aby nie zachowywali się tak, jak ich niewierzący przodkowie i aby zaprzestali kłótni, ponieważ człowiek wierzący nie wykłóca się o sprawy wiary. Dodał także, że kłótliwość jest drugim ciężkim grzechem po bałwochwalstwie. Dyskusje na temat wiary i religii to bardzo ważny czynnik motywujący w wierze, ale jeśli dochodzi podczas nich do sporów i kłótni, mogą one zasłonić wszystkie nasze dobre uczynki. Bóg zabrania nam być agresywnym podczas dyskusji. Jeśli mamy zamiar z kimś dyskutować, to zawsze musimy dać szansę drugiej stronie na pełne przedstawienie swoich racji i argumentów. Jeśli człowiek odniesie sukces w wyrzuceniu ze swojej duszy legionów zła, uczyni z niej siedzibę Boga, a anioły będą wzmacniać jego serce. Bramy niebios będą dla takiego człowieka zawsze otwarte, wszystkie drzwi do piekła zamknięte, a Bóg nagrodzi go odsłonięciem wszystkich tajemnic niebiańskiej wiedzy.

Ajatollah Chomeini

Reklamy