Tagi

11ListopadaKZ

Dzień Narodowego Święta Niepodległości  – 11 listopada

W tym wyjątkowym dla Polaków dniu obchodzone jest Narodowe  Święto Niepodległości, upamiętniające  odzyskanie przez Polskę niezależności i suwerenności w 1918 roku. Ale gdy dokładniej zagłębimy się  w dzieje naszego narodu   można zauważyć, że tak naprawdę każdy z listopadowych dni tego znamiennego roku był przełomowy dla historii Polski., a 11 listopada to data symboliczna, symbolizująca  wolność, niezawisłość i niepodległość.

Zacznijmy od początku.
Otóż już w sierpniu 1918 roku po 4 letnich zmaganiach zbrojnych na frontach pierwszej wojny światowej, klęska państw bloku centralnego była niemalże przesądzona. Nawet Rosja, przedstawiciel zwycięskiej Ententy, ze względu na ogromne zniszczenia i ruchy rewolucyjne musiała wycofać się z wojny, a sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej Europy, ustalona ponad sto lat wcześniej podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, miała się obrócić w „proch“. W takich sprzyjających okolicznościach dla Polski pojawiła się szansa, z której umiejętnie naród polski skorzystał. Dnia 11 listopada 1918 roku doszło bowiem do podpisania kapitulacji przez wojska niemieckie walczące na froncie zachodnim, co w konsekwencji doprowadziło do zaprzestania działań wojennych i zakończenia I wojny światowej.

Zanim jeszcze do tego doszło, prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas W. Wilson podyktował swoją 14 punktową deklarację, w której punkt 13 głosił, iż zaistniała konieczność odtworzenia niezależności państwa polskiego z wolnym dostępem do morza. Decyzję tę poparły również inne państwa starego kontynentu, uznając tym samym prawo Polski do samodzielnego istnienia po 123 letniej niewoli. I tak oto Polska ponownie pojawiła się na mapie politycznej dwudziestowiecznej Europy.
Datę 11 listopada, jako Święto Niepodległości, uznano dopiero po 19 latach od odzyskania wolności, w więc w 1937 roku. Jednakże uroczystości związane z tym dniem były obchodzone zaledwie dwa razy, ponieważ w okresie hitlerowskiej okupacji jakiekolwiek jawne lub oficjalne świętowanie tej rocznicy było zakazane, a za złamanie zakazu groziły poważne sankcje, włącznie z pozbawieniem życia.
W wyniku drugiej wojny światowej Polska znowu znalazła się z rękach okupantów, ponadto po jej zakończeniu została prawie natychmiast „wessana“ w blok państw demokracji ludowej i orbitę wpływów Związku Radzieckiego, stając się tym samym kolejnym „demoludem“. Dla komunistów II Rzeczpospolita mieniała się jako naród „burżuazyjno – faszystowski“, a Józefa Piłsudskiego okrzyknięto „przedwojennym faszystą“, czyniąc z niego tym samym wroga publicznego ludu polskiego nr 1.
Oczywiście nie było też możliwe, aby dzień odrodzenia „tego faszystowskiego bękarta systemu werslakiego“ stał się świętem państwowym nowej jakże „sprawiedliwej“ Polski Ludowej. W związku z tym w 1945 roku nowym (zastępczym) świętem narodowym został ogłoszony dzień 22 lipca upamiętniający rocznicę ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) i objęcia władzy powojennej  Polsce przez komunistów.

W PRL -u 11 listopada był zwykłym dniem roboczym, a jego obchody zostały zniesione. Mimo to opozycja wielokrotnie manifestowała swoją patriotyczną postawą stosunek wszystkich Polaków do tego święta. Nie pomagała nawet interwencja oddziałów ZOMO, które tłumiły wystąpienia na terenie całego kraju.
Święto Niepodległości oficjalnie zostało przywrócone dopiero w 1989 roku podczas obrad Okrągłego Stołu. W tedy to Polska po raz drugi z XX wieku odzyskała swoją niezależność i upragnioną wolność.
Współcześnie dzień ten jest bardzo majestatycznie celebrowany, a uroczystości jakie odbywają się na terenie całego państwa, ściągają miliony Polaków, bo to w naszych rękach spoczywa los tego kraju o i od nas zależy , co z nim zrobimy. Wybór jest bardzo prosty, zatem…

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy(…)“

Katarzyna Dominik

Źródło: Infostudent

1452169_767404706618967_2088126726_n

Dziękuję Kasiu za pomoc, a wszystkich czytelników zapraszam do odwiedzenia strony: https://www.facebook.com/groups/klubmilosnikowhistoriipolski/?hc_location=stream

Reklamy