Tagi

muslim_family_by_lamya_and_co-d55akn5

Spełniając prośbę czytelników, otwieramy na blogu nowy dział, poświęcony prezentacji źródeł sunnickich

Księga 73, Numer 1: Relacjonował Al-Walid bin ‚Aizar:

„Słyszałem jak Abi Amr ‚Ash-Shaibani powiedział, Właściciel tego domu (i wskazał na dom Abdullaha) powiedział: „Spytałem się Proroka, ‚Jaki uczynek jest najbardziej umiłowanym uczynkiem przez Allaha?’ Prorok odpowiedział: ‚Odprawiać modlitwę) w jej wczesnym określonym czasie (na samym początku).’ Abdullah spytał: ‚A następnie jaki uczynek jest najlepszy?’ Prorok odpowiedział: ‚Być dobrym i posłusznym względem rodziców’ `Abdullah spytał, ‚a następnie jaki uczynek jest najlepszy?’ Prorok powiedział: ‚uczestniczyć w Dżihadzie dla sprawy Allaha.’ Abdullah dodał, Prorok opowiedział mi o tych trzech sprawach i gdybym zapytał się o więcej, odpowiedziałby mi zapewne więcej.”


Księga 73, Numer 2: Relacjonował Abu Huraira:

Pewien człowiek przyszedł do Wysłannika Allaha i powiedział, „O Wysłanniku Allaha kto ma największe prawo do mojej przyjaźni (towarzystwa)?” Prorok odpowiedział: „Twoja matka.” Człowiek powiedział: „Kto jeszcze, kto jest następny?” Prorok odpowiedział: „Twoja matka.” Człowiek znów spytał: „Kto jeszcze, kto jest następny?” Prorok odpowiedział: „Twoja matka.” Człowiek spytał się po raz czwarty: „Kto jeszcze, kto jest następny?” Prorok odpowiedział: „Twój ojciec.”

Księga 73, Numer 3: Relacjonował ‚Abdullah bin ‚Amr:

Pewien człowiek spytał się Proroka: „Czy mam wziąć udział w Dżihadzie?” Prorok odpowiedział: „Czy twoi rodzice żyją?” Człowiek odpowiedział: „Tak.” Prorok powiedział: „W takim razie twoim Dżihadem będzie dobrodziejstwo względem nich [dosłownie: Dżihadem niech będzie wysiłek na ich korzyść].”

Księga 73, Numer 20: Relacjonował Abdullah bin ‚Amr:

Prorok powiedział, „Al-Wasil nie jest tym, kto wynagradza za dobre uczynki które jego krewni względem niego czynią, lecz Al-Wasil jest tym, kto utrzymuje dobre relacje z tymi krewnymi, którzy zrywają z nim więzi rodzinne.”

Księga 73, Numer 21: Relacjonował Hakim bin Hizam:

Powiedział, „O Wysłanniku Allaha! Co myślisz o moich dobrych uczynkach, które czyniłem za czasów ignorancji (przed przyjęciem islamu), takie jak utrzymywanie dobrych relacji z przyjaciółmi i krewnymi, wyzwalanie niewolników, dawanie jałmużny itd; Czy otrzymam nagrodę za nie?” Wysłannik Allaha powiedział, „Przyjąłeś islam razem z wszystkimi dobrymi uczynkami które uczyniłeś.”

Księga 73, Numer 33: Relacjonowała `Aisha:

Nigdy nie czułam się tak zazdrosna o jakąkolwiek kobietę tak jak o Khadidżę, chociaż zmarła trzy lata zanim Prorok mnie poślubił. [Dlatego byłam o nią zazdrosna] ponieważ słyszałam jak ją często wspominał, i dlatego że jego Pan nakazał mu aby obwieścił jej dobre nowiny o pałacu dla niej w Raju, wykonanego z Qasab ponieważ miała w zwyczaju ubijać owcę i dzielić jej mięso wśród przyjaciół.

Księga 73, Numer 34: Relacjonował Sahl bin Sa’d:

Prorok powiedział, „Ja i osoba, która opiekuje się sierotą i zaopatruje ją będziemy w Raju tak”, trzymając razem palec wskazujący z palcem środkowym.”

Księga 73, Numer 36: Relacjonował Abu Huraira:

Wysłannik Allaha powiedział, „Ten kto opiekuje się i pracuje dla wdowy i dla biednej osoby, jest jak wojownik walczący dla sprawy Allaha.”(przekaziciel, narrator) Al-Qa’nabi nie jest pewien czy on powiedział także „jak ten, kto modli się całą noc bez przerwy, bez rozluźnienia, bez zastoju i pości ciągle, stale i nigdy nie przerywa swojego postu.”

Księga 73, Numer 37: Relacjonował Abu Sulaiman and Malik bin Huwairith:

Przyszliśmy do Proroka i było nas (kilku) młodych mężczyzn mniej więcej w tym samym wieku i zostaliśmy z nim przez dwadzieścia nocy. Następnie pomyślał, że niepokoimy się o nasze rodziny, i zapytał nas kogo zostawiliśmy żeby opiekował się naszymi rodzinami, i powiedzieliśmy mu. On był życzliwy i miłosierny, litościwy, i tak powiedział, „Wracajcie do swoich rodzin i uczcie je (wiedzy religijnej, o religii) i nakazujcie im (czynić dobre uczynki) i ofiarowujcie wasze modlitwy w taki sposób jaki widzieliście jak ja ofiarowuję swoją modlitwę, a kiedy nadejdzie określony czas na modlitwę, wtedy jeden z was powinien ogłaszać ją nawoływaniem (Adhân), i najstarszy spośród was powinien przewodzić wami w modlitwie.

Księga 73, Numer 38: Relacjonował Abu Huraira:

Wysłannik Allaha powiedział, „Człowiek szedł drogą i poczuł ogromne pragnienie. Wówczas natknął się na studnię, zszedł do niej, napił się (z niej wody) a następnie wyszedł. Tymczasem, w międzyczasie zobaczył psa, sapiącego, i liżącego błoto z nadmiernego pragnienia. Człowiek powiedział do siebie „Ten pies cierpi z tego samego pragnienia co ja (cierpiałem).” Tak więc zszedł (ponownie) do studni i napełnił swój but (wodą) i trzymał go w ustach i napoił psa. Allah podziękował mu za ten uczynek i wybaczył mu. Ludzie zapytali, „O Wysłanniku Allaha! Czy czeka na nas nagroda, za służenie zwierzętom?” On powiedział, „(Tak) nagroda czeka za służenie jakiemukolwiek zwierzęciu (żywemu stworzeniu).

Źródło: Forum Islam w Praktyce

Reklamy