Tagi

Cezary Krysztopa: Na początek pytanie ogólne. Kim się pani czuje?

Izabela Czechowska: Polką tatarskiego pochodzenia. Tu się urodziłam, najprawdopodobniej tu życie zakończę. Moim rodzimym językiem jest  polski.

Kim Pani jest z zawodu?

Jestem chirurgiem.

Jakiego pani jest wyznania?

Jestem muzułmanką. Tak samo jak moi przodkowie, jak większość Tatarów.

Czy czuje się pani polską patriotką?

Oczywiście. Polska to moja ojczyzna. Tu są moje korzenie, tu jest wszystko co mam i znam.

Na czym polega ubój rytualny?

Ubój rytualny jest przynależny do dwóch monoteizmów- islamu i judaizmu. Polega na zabiciu zwierzęcia przeznaczonego na pożywienie w sposób zgodny z nakazami Tory (judaizm) i Koranu (islam). Polega na zabiciu zwierzęcia przytomnego jednym cięciem otwierającym tętnice szyjne. Wymogiem jest bardzo ostry nóż aby zminimalizować cierpienie zwierzęcia. Zadawanie cierpienia w jakiejkolwiek formie jest zakazane. Przed zadaniem cięcia konieczne jest wymówienie imienia Boga. Zwierzę musi być spokojne, w pomieszczeniu w którym dokonuje się uboju nie mogą znajdować się inne zwierzęta żywe lub martwe. Nie może ono widzieć zabijania innego zwierzęcia.

Musi być zdrowe, dobrze odżywione, nie może przed przeznaczeniem na ubój pracować.

 

POZOSTAŁA CZĘŚĆ WYWIADU NA BLOGUhttp://blogpublika.com/2013/11/14/izabela-melika-czechowska-polska-tatarka-o-uboju-rytualnym/

 

 

 

 

Reklamy