Tagi

Jesus-Good-Shepherd-14

Zapytano Jezusa (a): „U kogo się szkoliłeś?” Odpowiedział: „U nikogo. Gdy widziałem ohydę ignorancji, unikałem jej.”

(Bihar, 14, 326, 44)

Jezus (a) przechodził obok grupy płaczących ludzi i zapytał: „Dlaczego tak płaczą?” Odpowiedziano mu: „Za grzechy”. Jezus powiedział: „Powinni porzucić złe czyny, a wtedy ich grzechy zostaną im wybaczone.”

(Majmu‘a Warram, 2, 114)

Jezus (a) zapytał człowieka oddającego cześć Bogu: „Co robisz?” Odpowiedział: „Oddaję cześć.” Jezus (s) zapytał: „A kto Cię utrzymuje?” Człowiek odpowiedział: „Mój brat.” Na to Jezus (a) powiedział: „Twój brat czci Boga lepiej niż Ty.”

(Majmu‘a Warram, 1, 65)

Mężczyzna zapytał Jezusa syna Marii (a): „Jacy ludzie są najlepsi?” Jezus (a) nabrał w dłonie po garści ziemi i powiedział: „Która z nich jest lepsza? Ludzie zostali stworzeni z ziemi, a najbardziej wartościowym z nich jest ten, który jest najbardziej świadom Boga.”

(Majmu‘ah al-Akhbar fi Nafa’is al-Athar, 106)

Reklamy