Tagi

„Zaiste, ja jestem godnym zaufania Wysłannikiem do was.
Przeto bądźcie bogobojni, posłuszni Bogu i słuchajcie mnie.
Ja nie proszę was o zapłatę za to (za głoszenie Posłannictwa od Boga); moja zapłata może być jedynie od Pana światów“.

Święty Koran,  sura Poeci, ajat 107 – 109

Wiarygodność i komunikowanie Boskiego Przesłania stanowią dwa fundamenty Posłannictwa, a pozostałe to prawdomówność, inteligencja, bezgrzeszność i wolność od ułomności fizycznych i umysłowych. Właściwości te ma każdy Prorok.
Prawdomówność stanowi kamień węgielny Posłannictwa. Wysłannicy nigdy nie zhańbili się żadnym kłamstwem ani zepsuciem, bezpośrednio, ani pośrednio. Drugim atrybutem Posłannictwa jest amana, arabski termin, oznaczający wiarygodność, a pochodzący od tego samego rdzenia co i mu ‚min (wierny). Bycie wiernym oznacza bycie osobą wiarygodną. Wszyscy Prorocy byli najlepszymi wiernymi, a co za tym idzie, najlepszymi przykładami wiarygodności. W celu podkreślenia tej zasady, Bóg streszcza dzieje pięciu Proroków, używając tych samych stwierdzeń: „Zaiste, ja jestem godnym zaufania Wysłannikiem do was“ (107, 125, 143, 162, 178).
Mu ‚ min jest również Imieniem Boskim, gdyż Bóg jest ostatecznym Mu ‚ minem, źródłem bezpieczeństwa i solidności. My składamy w nim ufność i polegamy na Nim. On wyróżnił Proroków poprzez ich wiarygodność, a nasza łączność  poprzez Proroków jest oparta w całości na ich wiarygodności i solidności.

Trzecim atrybutem Posłannictwa jest komunikowanie Boskiego Przesłania. Bóg objawił Swoje Miłosierdzie i Współczucie dla ludzkości poprzez Wysłanników. Oni nie oczekiwali żadnej nagrody za za wykonywanie swojej misji. Cierpieli głód, pragnienie i każdy inny rodzaj trudności. Wielu z nich zostało zmuszonych do udanie się na wygnanie i było celem licznych ataków i pułapek, a jeszcze więcej zostało zabitych. Znosili to wszystko jedynie dla zadowolenia Boga i dla dobra ludzkości. Wysłannicy nigdy nie myśleli o zyskach materialnych, nagrodzie duchowej ani nawet o raju – oni zmagali się jedynie dla zadowolenia Boga, i po to, aby ludzkość była prowadzona ku prawdzie. Imam Busiri wyraża swoim żywym językiem ów altruizm, szczerość i cierpliwość Wysłannika Bożego, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo: „Góry pragnęły biec po każdej jego stronie w kopcach złota, lecz on odmówił“.
Ci, którzy w każdej epoce czują się odpowiedzialni za służbę sprawie islamu, muszą być wiarygodni i muszą komunikować Przesłanie Boga, nie oczekując w zamian nagrody od innych ludzi.

Ali Ünal

Reklamy