Tagi

, ,

Cz. 2. Etyka w islamie
a. źródła etyki w islamie- Allah. Moralne jest to, co Bóg uznał, naganne jest to, czego zakazał.
b. związki etyki z religią
– etyka w islamie jest całościowa, obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka, relacje wobec Boga, innych ludzi –relacje społeczne, rodzinne, związki przyjaźni, oraz relacje z otoczeniem- zwierzętami, roślinami i rzeczami martwymi.

– praktyki religijne nie są jedynie rytuałami, mają na celu oczyścić serce praktykującego, tak, aby ulepszyć jego postępowanie. ‘odprawiaj modlitwę, zaprawdę modlitwa chroni od szpetoty i niegodziwości’ Kur’an Pająk, 45.

Hadis qudsi- „Bóg mówi: ‘zaprawdę przyjmuję modlitwę tylko od tego, który jest w niej pokorny dla mojej potęgi i nie wywyższa się nad ludźmi, i nie grzeszy z uporem, i spędza dzień wspominając Mnie, i lituje się nad biednym, podróżującym, wdową i dotkniętym przez los’.”
„Pewnego dnia zapytał Posłaniec (PzN): ‘czy wiecie, kto jest bankrutem?’. Powiedzieli: ‘bankrutem wśród nas jest ten, co nie posiada pieniędzy ani majątku’. Wyjaśnił: ‘bankrut z mego ludu to ten, który przychodzi w Dniu Sądu z modlitwą, jałmużną i postem, a po drodze zdążył przeklinać jednego, zarzucić fałszerstwo drugiemu, ‘przejeść’ majątek trzeciego, zabić innego i bić następnego; wówczas oddaje pokrzywdzonemu swoje hasanat, a jak się one skończą zanim zadość uczyni wyrządzonym krzywdom, to bierze się z grzechów pokrzywdzonych i rzuca na niego, a jego do samego piekła’.” Muslim.

 

Reklamy