Tagi

,

1471740_437424726379552_872164062_n

„Część współczesnych muzułmanów z dumą stwierdza, że islam jest „prostą religią”. Często przybiera to formę zażartego antyintelektualizmu przywołującego na myśl pewne formy ewangelickiego chrześcijaństwa. Widzą w prostocie klucz do jedności, stąd też ich silne żądanie ograniczenia różnorodności opinii i promowanie intelektualnej homogeniczności. Aby zachować ową prostotę, utrzymują oni, że islam musi mieć jasne i jednoznaczne stanowisko w przytłaczającej większości kwestii dotykających człowieka oraz że komplikowanie spraw stanowi zwykłą sofistykę. Jest to jednak obliczony na wynik argument usiłujący narzucić sztuczną jednorodność bogatej i pełnej różnorodności tradycji i epistemologii, która taką jednorodność odrzuca. W rzeczywistości, taka prostota jest antytezą samej koncepcji kultury i cywilizacji. Różnorodność rodzi złożoność i pluralizm a cywilizacja i kultura rzadko bywają uproszczone i jednowymiarowe.”

Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s Name

 

„Rozpoczęliśmy 20 wiek wzywając do Idżtihadu, snując marzenia o Szurze, wpadając w zadumę nad Szariatem, bełkocząc o prawach kobiet i uporczywie trzymając się nostalgii za minioną ‚złotą erą’. Co się zmieniło? Czym różni się nasz język, nasza tematyka i retoryka? Jaką wiedzę czy oświecenie zyskaliśmy w ciągu ostatnich stu lat? W dalszym ciągu jesteśmy zauroczeni politycznym aktywizmem, czujemy wstręt do intelektualizmu i nie widzimy problemu w uczeniu się religii od pamflecistów. W dalszym ciągu robią na nas wrażenie wyuczone suche informacje, przekonuje nas argumentacja oparta na anegdotach i jesteśmy przekonani, że historia i prawo mają służyć potwierdzaniu naszych niedojrzałych wyobrażeń. Masza ‚Allah, zamieniliśmy swoje mózgi w procesory danych zanim jeszcze wynaleziono komputery, a szczyt naszego intelektualizmu to niekończące się protesty.

Jakiż postęp osiągnęliśmy? Nasz rozwój przejawiał się w drukowaniu coraz piękniejszych okładek książek, uczeniu się jaki zły jest zachód i że zamiast klaskać powinniśmy krzyczeć ‚Allahu Akbar’. Trudno podsumować to lepiej niż przypominając, że zaczęliśmy wiek z Muhammadem Abduhem, Mahmudem Shaltutem i Raszidem Ridą, a skończyliśmy z Bin Bazem i al-Uthayminem.”

Khaled Abou El-Fadl, “A Conference of the Books. The Search for Beauty in Islam” („Konferencja książek: Szukając piękna w islamie”)

 

Więcej cytatów na stronie: https://www.facebook.com/mierniksiazki?fref=ts

 

 

Reklamy