Tagi

Nie jest On również podzielny za pomocą definicji na elementy, które by stanowiły Jego substancję. Jest bowiem niemożliwe, aby taka definicja, objaśniająca Jego sens, wskazywała na jedną lub dwie Jego części, które by stanowiły Jego substancję. Gdyby tak bowiem było, to części stanowiące Jego substancję byłyby przyczynami Jego istnienia, tak jak pojęcia oznaczone przez części jakiejś definicji są przyczynami istnienia tego, co tworzą. A to jest niemożliwe, ponieważ On jest Pierwszy i nie ma absolutnie żadnej przyczyny swego istnienia.

A skoro On jest niepodzielny w taki sposób, tym bardziej niepodzielny jest pod względem ilości i innych sposobów podziału. Stąd wynika konieczność również, że On ani nie posiada absolutnie rozciągłości, ani tez nie jest ciałem.

Jest więc On również jeden z tego punktu widzenia. Albowiem jedno ze znaczeń słowa <<jeden>> jest też <<niepodzielny>>. Każdy przedmiot niepodzielny pod jakimś względem jest jeden pod tym właśnie względem, pod którym jest niepodzielny. Tak więc, jeśli jest niepodzielny pod względem działania, to jest jeden pod tym względem; a jeśli jest niepodzielny pod względem jakości, to jest jeden pod względem jakości; a jeśli jest niepodzielny pod względem substancji, to jest jeden pod względem substancji.

Przeto Byt Pierwszy jest niepodzielny w swojej substancji.

 

 

Reklamy