Tagi

, ,

Cz. 3. etyka muzułmanina
 
a. Prawdomówność
Posłaniec Muhammad (PzN) mówi:
„szukajcie zawsze prawdy, nawet, gdy się wam wyda, że w niej jest śmierć- to w niej jest ocalenie” Ibn Abi Al Dunia
„wierzący może mieć różne złe skłonności- oprócz zdrady i kłamstwa”. Ahmad
„gwarantuję dom w środku Raju dla tego, który nie kłamie nawet w żartach” Al Bajhaqi
„w wierze każdego jest luka, dopóki nie zostawi kłamstwa, żartów i bezcelowych dyskusji, nawet jeśli ma rację” Ahmad.
-Handel „nie można muzułmaninowi sprzedać rzeczy wiedząc, że coś niej jest złego i o tym nie mówić” Al Buchari

-Krzywoprzysięstwo „’czy powiedzieć wam, co jest największym grzechem?’- powiedzieliśmy ‘tak’. On rzekł: ‘zapisanie Allahowi rówieśników, nieposłuszeństwo rodzicom, zabijanie niewinnych’. I wtedy on usiadł i rzekł: ‘i fałszywe świadectwo, i fałszywe zeznanie’- i powtarzał to tak długo, aż mówiliśmy: ‘gdyby on już przestał’.” Al Buchari.
b. Depozyt
Dotrzymywanie tajemnicy „obowiązek zachowania tajemnicy powstaje w momencie zakończenia rozmowy” Abu Daud
depozytu (majątek powierzony przez innych ludzi; rzeczy powierzone przez Boga- życie, zdolności, inteligencja, ciało, współmałżonek, dzieci, religia, i rzeczy materialne).

 

c. Dotrzymywanie zobowiązań
Dotrzymywanie zobowiązań wobec Boga, i innych ludzi
„wypełniajcie wiernie przymierze z Allahem, skoro je zawarliście! Nie łamcie przysiąg, skoro je złożyliście, bo przecież uczyniliście Allaha waszym Poręczycielem! Zaprawdę, Allah wie, co czynicie” (Pszczoły, 91)
„nie jest wierzącym, kto nie odczuwa odpowiedzialności i nie jest muzułmaninem, kto nie spełnia obietnic” Ahmad

„muzułmanie szanują ustalone przez nich warunki umów” Al Buchari
Kontrakt ślubny, uregulowanie długów: „każdy mężczyzna, który ożeni się z kobietą z zamiarem oszukania jej, i umrze bez uregulowania należności, ten spotka się z Allahem w Dniu Sądu Ostatecznego w charakterze cudzołożnika! A każdy mężczyzna, który weźmie pożyczkę bez zamiaru jej oddania, i umrze, ten spotka się z Allahem w charakterze złodzieja!” Al Tarabani

 

 

 

Reklamy