Tagi

Pojęcie Kalifatu (alhamdulillah) znane jest wśród muzułmanów. Jednakże wielu z nich nie ma wiedzy na temat tego, czym jest ten Kalifat. Poniżej przedstawione zostaną wybrane pytania, dotyczące tego zagadnienia i odpowiedzi na nie.
Te wybrane pytania często wynikają z nie zrozumienia pewnych reguł rządzących prawem muzułmańskim.

Czy powinniśmy pracować nad naszym imanem, zanim zaczniemy działać na rzecz przywrócenia Kalifatu?

Nikt nie mówi, że iman powiększy się bez spełniania określonych prawem muzułmańskim obowiązków. W rzeczywistości, ci uczeni, którzy mówią o powiększeniu się imanu, twierdzą, że powiększa się on przez posłuszeństwo Allahowi (subhanahu ła ta’ala) i zmniejsza się przez nieposłuszeństwo Mu (subhanahu ła ta’ala). Jak zatem ma wzrosnąć nasz iman, jeżeli zaniedbujemy obowiązki, takie jak modlitwa czy zakat. Ustanowienie Kalifatu też jest obowiązkiem (nazywa się go koroną obowiązków), tak więc imaan zwiększa się przez pracę na rzecz jego ponownego ustanowienia.

Czy istnieje konflikt pomiędzy nawoływaniem do tauhid i Kalifatu?

Istnieje różnica pomiędzy nawoływaniem do islamu muzułmanów i nie-muzułmanów. Nie-muzułmanów powinno się nawoływać jedynie do ‚aqidah islamu, co było zadaniem wszystkich wysłanników. Co się tyczy tych, którzy już wierzą w muzułmańską ‚aqidah tj. muzułmanów, to powinno się ich nawoływać do życia według ‚aqidah, w którą wierzą. Z powodu swojej wiary w islam, muzułmanie mają obowiązek kierować się prawami Allaha (subhanahu ła ta’ala) we wszystkich swoich sprawach. Nakazane im jest, aby rządzili według islamu. Nie urzeczywistni się to w Ummie, jeżeli nie będzie państwa Kalifatu.

Czy pracowanie nad ponownym ustanowieniem Kalifatu obejmuje nauki i wyjaśnianie islamu w całości?

 
Nie ma wątpliwości, że świat muzułmański jest pogrążony w upadku. Zrozumienie islamu jest w nim często powierzchowne i miesza się z lokalnymi tradycjami i zwyczajami. Nie można jednak oskarżać tego świata o brak wiary. Jeżeli nie rozumie aqidy, to powinno być to mu wyjaśnione. Praca nad odbudową Kalifatu obejmuje naukę i wyjaśnianie islamu w całości.

Czy Kalifat zjednoczy muzułmanów?

 
Jedność muzułmanów jest ich obowiązkiem. W rzeczywistości muzułmanie nigdy nie mogą być zjednoczeni bez Kalifa. Tylko Kalifat zjednoczy wszystkich muzułmanów.

„Umma nie jest jeszcze gotowa na Kalifat!”

 
Prorok (sal allahu ‚alejhi ła sallam) ustanowił swoje państwo w Medynie, w czasie kiedy opinia publiczna nie była mu przychylna. Ponadto większość mieszkańców nie była muzułmanami.

Ibn Hiszam przekazał, że „w każdym domu wspominano o islamie”. W bitwie pod Uhud, która odbyła się w trzecim roku Hidżrah, jedna trzecia armii podążyła za munafiqun (hipokrytami) i zostawiła Proroka (sal allahu ‚alejhi ła sallam) w samym środku bitwy. Ten incydent ukazuje nam, że po trzech latach uprawomocniania islamu wśród ludzi w Medynie, wielka liczba z nich nie była „jeszcze gotowa na islam”. Dzisiaj cały świat muzułmański wyczekuje na Kalifat, który oznacza rządy islamu. Czy wydarzenia w Algierii, Egipcie, Pakistanie i na innych obszarach świata muzułmańskiego, nie są na to wystarczającym dowodem?

Powinniśmy najpierw skupić się nad kształceniem Ummy ?

 
Kształcenie Ummy o islamie jest obowiązkiem. Jednakże taki cel nie może być osiągnięty przez żadną partię czy organizację, niezależnie od jej rozmiaru i siły. Może to jednak być łatwo osiągnięte przez Państwo. Kształcenie Ummy, w okresie przed powstaniem państwa, powinno dążyć do wykształcenia w niej ogólnego pojęcia o islamie. Umma musi zrozumieć, że tylko w Kalifacie będą mogli żyć zgodnie z prawem muzułmańskim i przestrzegać wszystkich obowiązków islamu.

Kalifat jest czymś słusznym, ale jako cel końcowy ?

 
Na podstawie jakiego dowodu uważamy to za sprawę przyszłości? Musi być jasne, że drabina priorytetów jest ustalana przez Allaha (subhanahu ła ta’ala). Żaden muzułmanin nie ma prawa mówić, że coś ma pierwszeństwo nad czymś innym, bez przedstawienia na to muzułmańskiego dowodu. Dziwić nas powinno to, że rozwiązanie problemów muzułmanów jest odkładane na czas nieokreślony, opóźniane, podczas gdy zakłada się różnego rodzaju organizacje charytatywne, które udowodniły, że nie rozwiązują żadnych problemów, a jedynie ich przejawy.

Jak można tak opóźniać całkowite uprawomocnienie islamu?

 
Nie ma potrzeby podejmować się działań na rzecz ustanowienia Kalifatu bo Allah (subhanahu ła ta’ala) przywróci go, gdy będzie chciał?

Faktem jest, że Allah (subhanahu ła ta’ala) stworzył wszechświat i sprawił, że funkcjonuje według określonego systemu. Częścią tego systemu jest to, że rzeczy nie dzieją się bez przyczyny. Rzeczy dzieją się, gdy jest przyczyna, która sprawia, że się dzieją. Dlatego muzułmanie muszą starać się o swoje rizq i podjąć się innych działań. Muszą trzymać się wiary muzułmańskiej, wiary w to, że wszystkie rzeczy staną się zgodnie z wolą Allaha (subhanahu ła ta’ala).

Dlaczego Kalifat?

 
Czyż Allah (subhanahu ła ta’ala) nie nakazał muzułmanom rządzić według tego, co On (subhanahu ła ta’ala) objawił? Czyż Nie Powiedział, co oznacza w języku polskim:

Sądź więc między nimi według tego, co zesłał Bóg?

[TZQ Al-Maida: 49]

Czyż Wysłannik Allaha (sal allahu ‚alejhi ła sallam) nie powiedział:

A ktokolwiek umiera bez baj’ah umiera śmiercią dżahilijjah

[Muslim]

Czyż nie jest faktem, że wszyscy muzułmanie w całej historii zgadzali się, że to obowiązek?
Czyż Sahaba (radi allahu anhuma) nie byli jednogłośnej opinii, że maksymalny czas, w którym muzułmanie mogą pozostać bez Kalifatu to trzy dni?
Na co więc czekają muzułmanie?!
Czy to nie Kalifat zjednoczy muzułmańską Ummę?
Czy to nie Kalif przygotuje muzułmańskie armie, aby uwolniły muzułmanów, a co najważniejsze uhonorowały muzułmanów uprawomocnieniem islamu?!
O muzułmanie spieszmy się zadowolić Allaha (subhanahu ła ta’ala).

Reklamy