Tagi

Trzeba pamiętać, że szari’a to nie muzułmański odpowiednik kodeksu Hammurabiego polegający na obcinaniu dłoni i kamienowaniu jak się to często kojarzy niemuzułmanom. W jaki sposób się modlić, pościć, zawierać transakcje, składać przysięgi, z kim można a z kim nie można się ożenić, jak się rozwieść, itd. – wszystko to szari’a. Kary za przestępstwa to tylko jeden z aspektów szari’a.

 

Czyli np. śmierć za apostazję (to chyba najbardziej kontrowersyjne), za cudzołostwo też śmierć… Czy to uznajecie i… ewentualnie zamierzacie wcielać w życie?

Kara śmierci za apostazję jest wspomniana w hadisach, zarówno sunnickich jak i szyickich. Pytanie tylko co rzeczywiście oznaczała w owym czasie apostazja ( a konkretnie apostazja po której następuje aktywna działalność przeciw Islamowi bo za to przepisana była kara śmierci żeby była jasność). Wczesna społeczność muzułmańska żyła w warunkach konfliktu, każdy muzułmanin stawał w razie potrzeby do bitwy. W takim kontekście odejście od Islamu połączone z aktywną dzialnością przeciwko Islamowi stanowiło akt zdrady stanu za który to przez większą część historii wszędzie obowiązywała kara śmierci ( w większości państw zmieniona w ostatnich latach na karę dożywotniego bądź długoletniego więzienia, choc o ile się nie mylę kara śmierci za zdradę stanu jest w dalszym ciągu utrzymana np. w USA i w Rosji). Przypadek osoby urodzonej w rodzinie muzułmańskiej która z jakiś powodów zmienia religię nie przystaje zupełnie do przedstawionego powyżej kontekstu. Jednak trzeba przyznać że są konserwatywni uczeni szyiccy którzy nie biorą żadnego kontekstu pod uwagę, wydając po prostu ogólne orzeczenie o karze śmierci za apostazję.

 

Jest to prawo, gdzie panują surowe kary (łącznie z batozeniem, kara śmierci za porzucenie wiary itd.)

Szariah to prawo obowiązujące muzułmanina we wszystkim co robi. W jaki sposób się modlić – to szariah. Kiedy i jak pościć – to szariah. Kogo można poślubić a kogo nie można – to szariah. Co zrobić kiedy nie wiemy, w którą stronę jest Mekka – to szariah. Kiedy transakcja handlowa jest poprawna a kiedy nie – to szariah. Ile należy wypłacić odszkodowania za szkody – to szariah. Innymi słowy, to czego w danej sytuacji oczekuje od Ciebie Bóg – to szariah. Orzekaniem konkretnych praw zajmują się uczeni prawa – fuqaha – na podstawie swojej interpretacji żródeł, tzn. Koranu i Sunny. Suma ich decyzji prawnych jest ich próbą ustalenia co jest szariatem. Zapewne zdążyłaś się już zorientować, że różnią się oni między sobą. To o czym Ty mówisz to tylko kodeks karny.

 

Rozumiem. No więc ja pytam o ten kodeks: W jakim sensie czy stopniu ma on obowiązywać dziś? A może nie dziś, ale w imamacie…? To sa sprawy konkretne i ważne z punktu widzenia kogoś, kto szuka „bożej sprawiedliwosci” i ludzkiej sprawiedliwości (bo trudno sie nie zgodzić, że nie powinno być między nimi różnicy: sprawiedliwość to sprawiedliwość)

 

Odpowiedziałem już Ci kiedy pytałaś o karę śmierci za apostazję, po prostu uogólnij moją odpowiedź – jeśli dane prawo wynikało z konkretnego kontekstu, to w sytuacji kiedy tego kontekstu nie ma, również prawo może ulec modyfikacji lub też po prostu nie obowiązywać.

I to jest właśnie bardzo ważne, żeby o tym pisać, bo przeciętny człowiek albo nie ma dostępu, albo nie chce mu się szukać ksiażek (czy nie zna angielskiego) i sobie wyrabia opinię, że ogolnie wszyscy muzułmanie popierają karę śmierci za apostazje czy właśnie że wszyscy uczeni islamscy tak myslą.

 

Warto jest podkreślić, iz mimo że powyższa interpretacja kary śmierci za apostazję a w konsekwencji postulat jej zawieszenia w dzisiejszych czasach jest nadal opinią mniejszościową, to jednak w kontekście Islamu szyickiego jest to opinia coraz silniejsza, za którą opowiadają się pewni uczeni z „najwyższej półki”, włączając w to kilku uczonych, którzy odgrywali wielką rolę w Rewolucji Islamskiej w Iranie, takich jak Ajatollah Montazeri czy Ajatollah Saanei.

 

 

 

Reklamy