Tagi

,

d. szczerość intencji
„Allah nie patrzy na wasze ciała ani obrazy, patrzy na wasze serca i czyny” Muslim
„/…/ kto w czynach dla Allaha dodawał mu wspólników to niech idzie do nich prosząc o wynagrodzenie, albowiem Allah jest wyższy i nie potrzebuje wspólników” Al Tirmidhi
e. kultura rozmowy
„nie ma żadnego dobra w ich licznych tajnych rozmowach z wyjątkiem głosu tego, który nakazuje jałmużnę, albo- słuszne postępowanie, albo- zgodę między ludźmi. A kto tak czyni, bardzo pragnąc przypodobać się Bogu, to My mu damy nagrodę ogromną” (Kobiety, 114)
„szczęśliwi są wierzący, którzy są pokorni w swoich modlitwach, którzy się odwracają od pustej gadaniny, którzy dają jałmużnę” (Wierni, 1-4)
Muzułmanin powinien wstrzymać język, kiedy trzeba milczeć, i kontrolować go, kiedy trzeba mówić. „język może doprowadzić człowieka do większej przepaści, niż nogi go doprowadzą” Al Bajhaqi
-Styl prowadzenia rozmowy „wy nie uszczęśliwiacie ludzi poprzez wasze pieniądze na tyle, na ile uszczęśliwiacie ich przez uśmiechniętą twarz i dobry sposób komunikowania się” Al Bazar
Prowadzenie dyskusji: „i nie sprzeczajcie się z Ludem Księgi inaczej jak w sposób uprzejmy /…/” Krowa, 263
„muzułmanin nie ubliża, nie gani, nie przeklina, nie mówi nieprzyzwoicie i nie zachowuje się nieprzyzwoicie” Al Tirmidhi

f. serce wolne od wrogości i urazy
„A ci, którzy przyszli po nich, mówią: ‘Panie nasz! Przebacz nam i naszym braciom, którzy nas wyprzedzili w wierze! I nie umieszczaj w naszych sercach urazy do tych, którzy uwierzyli! Panie nasz! Ty zaprawdę jesteś dobrotliwy, Litościwy!” (Zebranie, 10)
Abdullah bin Amar powiedział: „Posłaniec Allaha (PzN) został zapytany, kto z ludzi jest najlepszy. Prorok (PzN) odpowiedział: ‘ten, którego serce jest czyste i język mówi prawdę’. Zapytali go: ‘wiemy, co to znaczy mówić prawdę, ale co to znaczy mieć czyste serce?’. Prorok (PzN) odrzekł: ‘takie, które boi się Allaha i jest wolne od złego, nie ma w nim grzechu, nieposłuszeństwa, zazdrości i żalu’.” Ibn Madża
-unikanie wzajemnej wrogości, utrzymywanie więzów pokrewieństwa „nie jest dozwolone, aby człowiek zerwał kontakt ze swoim bratem na dłużej nić 3 dni” Al Buchari.
-unikanie obmowy
Abu Huraira przekazuje: „Wysłannik Allaha powiedział: ‘czy wiecie, czym jest obmowa?’. ‘powiedz nam.’. ‘pamiętanie swojego brata w sposób, który jest mu niemiły’. Zapytano go: ‘a jeżeli to, co mówię, jest prawdą, czy to również jest obmowa?’. ‘jeśli wada jest w nim to jest to obmowa, lecz jeśli jej nie ma to jest to fałszywe oskarżenie’.” Muslim
„każdy, kto ukrywa wady brata muzułmanina, tego wady Allah ukryje w Dniu Sądu” Al Tarabani
-unikanie zazdrości

„nie pragnijcie tego, czym wyróżnił Allah jednych z was, dając im wyższość nad drugimi /…/” (Kobiety 32)
„w sercu sługi Allaha nie może jednocześnie być pył ze ścieżki Allaha i ognie piekielne, jak nie mogą w nim mieszkać razem wiara i zazdrość”. Al Bajhaqi
„w nocy piętnastego dnia miesiąca Szabana Allah zapoznaje się z sytuacją swoich sług. Wybacza tym, którzy szukają wybaczenia, lituje się nad tymi, którzy szukają litości, a mściwych i złośliwych zostawia samym sobie” Al Bajhaqi

Reklamy