Tagi

1469896_285683081556654_1629645096_n

 

Niedopuszczalnym jest mieszanie obu terminów, ponieważ szariat jest wolny od wad, a wg dogmatyki islamskiej jest prawy i dobry, kieruje życiem ludzkim ku drodze prostej. Fikh z kolei, jest dorobkiem uczonych, którzy chcieli zrozumieć szariat i stosować w życiu. Tutaj musiało dojść do różnicy poglądów między uczonymi. Każdy z uczonych, choćby nie wiem jak był zdolny, nie uniknie jakiegoś błędu, bowiem nie jest wolny od wad. To, co tu powiedziano, nie oznacza, że fikh nie ma żadnej wartości. Przeciwnie, fikh ma wielką wartość i jest obdarzany szacunkiem. Po prostu fikhowi nie przynależy się świętość taka, jak szariatowi z jego tekstami Koranu i sunny. Fikh jest rozumowaniem uczonego, i choćby opierało się na jakimś tekście, może być poddane dyskusji, poprawce lub wykazaniu błędu. Trzeba pamiętać, że wykazanie błędu, dotyczy jedynie wykazaniu błędu w tym, jak uczony zrozumiał tekst szariacki, i nie oznacza, że sam tekst jest wadliwy. Ten krótki zarys pokazał, co legło u podstaw różnic w poglądach między uczonymi w prawie, dlaczego się spierali, wskazywali na błędy i jak powstały szkoły prawa islamskiego.

Poza tym, trzeba wyjaśnić ważną kwestię, która nie zawsze jest dobrze pojmowana. Chodzi o to, że fikh islamski obejmuje dwa typy roztrzygnięć (ahkam), których istota się różni.

Po pierwsze, mamy do czynienia z roztrzygnięciami, o których jest mowa w Koranie i sunnie, a które są na równi definitywne pod względem obowiązywania, jak znaczenia (katijja as-subut wa ad-dalala). Wyrażają one jasno wolę Prawodawcy islamskiego, co do wszelkich obowiązków osoby odpowiedzialnej przed Bogiem (mukallaf), tworzących system islamu, którego każda taka osoba ma się trzymać. Chodzi o obowiązek modlitwy, jałumużny, postu w miesiącu ramazan, dotrzymywania zobowiązań, uczestniczenia – w zależności od sytuacji i możliwości – w dżihadzie, i jeszcze wiele podobnych. Mowa jest o nich w tekstach Koranu i sunny przekazanych przez rzesze tradentów.

 

Ciąg dalszy artykułu jest dostępny na stronie: http://zahid.fm.interia.pl/pliki/fikh_antologia/szariat_fikh.html

 

 

Reklamy