Tagi

,

1471740_437424726379552_872164062_n

 

„Typowa procedura koranicznej legislacji wydaje się wyglądać następująco: mówiąc ogólnie, każdemu orzeczeniu prawnemu lub quasi-prawnemu towarzyszy ratio legis (zamysł prawa), który wyjaśnia dlaczego to prawo zostało ogłoszone. Aby w pełni zrozumieć ratio legis, konieczne jest zrozumienie jego socjo-historycznego tła (które komentatorzy Koranu określają mianem „asbab an-nuzul” – okolicznościami objawienia). Ratio legis stanowi sedno, dane orzeczenie prawne jest jego manifestacją tak długo jak wiernie i właściwie realizuje ratio legis; jeśli przestaje je realizować, orzeczenie prawne powinno ulec zmianie. Chociaż tradycyjni prawnicy muzułmańscy uznawali ratio legis, zazwyczaj trzymali się litery prawa i stworzyli zasadę brzmiącą: „Chociaż dane prawo wynika z konkretnej sytuacji, jego zastosowanie nabiera jednak charakteru uniwersalnego”.

Dla przykładu w surze Al-Baqara Koran mówi, że transakcje kredytowe muszą zostać spisane i powinno być przy tym dwóch świadków; świadkami może być dwóch wiarygodnych dorosłych mężczyzn lub jeden mężczyzna i dwie kobiety, by „jeżeli by jedna z nich pomyliła się przez zapomnienie, druga jej przypomni” (2:282). Powodem zalecenia dwóch kobiet w miejsce jednego mężczyzny jest fakt, że kobiety były bardziej skłonne do „zapomnienia” w tej kwestii niż mężczyźni, ponieważ nie miały w zwyczaju zajmować się transakcjami. Według tradycjonalistów, prawo mówiące, że świadectwo dwóch kobiet równa się jednemu mężczyźnie, pozostaje wieczne, w związku z czym zmiany społeczne prowadzące do większego obycia kobiet z transakcjami finansowymi byłyby „nieislamskie”. Moderniści zaś powiedzieliby, że ponieważ niższa wartość świadectwa kobiety wynikała z jej mniejszego obycia w kwestiach finansowych, uzyskanie przez nie takiego obycia – które nie tylko nie jest niczym złym ale wręcz służy rozwojowi społecznemu – skutkuje zrównaniem wartości świadectwa kobiety i mężczyzny.”

Fazlur Rahman, Major Themes in the Qur’an

 

Więcej na stronie: https://www.facebook.com/mierniksiazki?fref=ts