Tagi

„ Bóg – poza Nim nie ma boga, Pan potężnego tronu“

Sura Mrówka ajat 26

Wielu ludzi zawiedzionych przez Szatana i pokonanych przez własne żądze schodzi z Prostej Ścieżki i żyje przez całe swe życie w błędzie. Nie potrafi odnaleźć największej i najjaśniejszej prawdy, prawdy, którą nawet ptak zna jako pewnik. Koran zwraca uwagę na ten fakt również w innym wersecie: „On nie wiedział, co zrobić ze zwłokami brata. Wtedy Bóg wysłał kruka, drapiącego w ziemi, ażeby mu pokazać, jak może przykryć zwłoki brata. Widząc to zapłakał: „O biada mi! Czyż ja nie potrafię być nawet jak ten kruk i znaleźć sposobu na przykrycie zwłok mojego brata? “ I ogarnęła go skrucha (5:31)

 

Said Nursi przypomina nam o tym fakcie w wielu swoich dziełach:

„Poza tym nasza natura i esencja duchowa pokazują, że zostaliśmy stworzeni po to, by czcić Boga. Pod względem naszych sił fizycznych i zdolności do życia tutaj jesteśmy gorsi od wróbli. Lecz jeśli chodzi o naszą wiedzę, zrozumienie naszych potrzeb, suplikacje i akty czci, które są konieczne dla naszego życia duchowego i życia wiecznego, jesteśmy królem i dowódcą wszystkich stworzeń ożywionych.
O, moja duszy! Jeśli uważasz ten świat za największy cel i pracujesz dla niego, to pozostaniesz jedynie żołnierzem niemającym więcej niż wróbel kontroli nad swoimi sprawami. Jeśli jednak skierujesz się ku Wieczności uznając, uznając ten świat za pole, które należy obsiać, za przygotowanie do życia ostatecznego i będziesz stosownie postępował, to staniesz się władcą królestwa zwierząt, wznoszącym modlitwy do Wszechmocnego Boga, a także Jego obdarzonym łaską gościem na tym świecie. Możesz wybrać jedną z tych możliwości. Proś zatem Najmiłosierniejszego z miłosiernych o wskazówki i sukces na Jego drodze”.

(the Weords, „the 5th Word“, 29 – 30)

 

Twój potencjał czyni cię wyższym od wszystkich zwierząt. Lecz nawet wróbel wykonuje lepszą robotę, jeśli chodzi o zaspokajanie swoich codziennych potrzeb. Dlaczegóż nie pojmujesz, że twoją powinnością, jako istoty ludzkiej jest pracować dla realnego wiecznotrwałego życia?
Nie jesteś zwierzęciem. Większość twoich codziennych problemów to rzeczy trywialne i bezużyteczne, z których nie masz żadnego pożytku. A jednak pozostawiając rzeczy najważniejsze, trawisz czas na zdobywanie bezużytecznych informacji, jak gdybyś miał przed sobą tysiące lat życia.
Jeśli chodzi o doczesny, fizyczny wymiar twojego istnienia, to nie potrafisz współzawodniczyć z pszczołą ani z wróblem, jesteś słabszy od muchy, bądź pająka i nie możesz osiągnąć tego, co one. Jeśli jednak chodzi o drugi aspekt twojej istoty, to możesz pokonać góry, ziemię i niebiosa, gdyż możesz ponieść ciężar, którego one nie potrafią udźwignąć. Dlatego też twoje działania wywierają większy wpływ, aniżeli ich. Jeśli czynisz coś dobrego, bądź coś budujesz, to dosięga to tylko tam, gdzie twoja ręka lub moc. Lecz twoje zło i czyny pełne zniszczenia są ogarnięte agresją i rozprzestrzeniają się daleko.

Zostaliśmy stworzeni według najlepszego wzoru. Jeśli skupiamy się na tym życiu doczesnym, to jesteśmy marniejsi od wróbla, choć dysponujemy o wiele bardziej rozwiniętymi zdolnościami niż jakiekolwiek zwierzę. (Naszą powinnością na świecie jest zatem znaleźć Boga, poznać Go i czcić tylko Jego).

Reklamy