Tagi

1469896_285683081556654_1629645096_n

 

http://zahid.fm.interia.pl/

 

 

Rozdział o wartości modlitwy obowiązkowej (salat)
==============================
„Zaprawdę, modlitwa chroni od szpetoty i powstrzymuje od niegodziwości!” [Koran sura Pająk ajat 45]

1.Abu Hurajra powiedział: „Słyszałem Posłańca Allaha mówiącego: Jak sądzicie, gdyby ktoś z przed drzwiami domu miał rzekę, i brał w niej kąpiel pięć razy dziennie, czyżby pozostał po kąpieli brud?! Towarzysze odparli: Nie! Na to Posłaniec: Do tego przykładu, podobne jest pięć modlitw dziennych; Bóg zmazuje nimi wasze grzechy”. [al-Buchari i Muslim]

2.Dżabir przekazał, że Posłaniec Allaha rzekł: „Wykonanie pięciu codziennych modlitw jest podobne do obmycia się pięć razy w szerokiej rzece, płynącej przed drzwiami waszych domów”. [Muslim]

3.Ibn Masud przekazał, że pewien człowiek pocałował kobietę. Odwiedził Proroka i opowiedział o pocałunku. Wtedy Bóg objawił ajat: „Odprawiaj modlitwę na obu krańcach dnia i często, kiedy zbliża się noc. Zaprawdę, czyny piękne usuwają złe czyny!” [Koran sura Hud ajat 114]. Spytał się: „Czy ten ajat mnie dotyczy?” Prorok odparł: „Dotyczy całej społeczności muzułmańskiej”. [al-Buchari i Muslim]

4.Abu Hurajra przekazał, że Prorok rzekł: „Pięć modlitw obowiązkowych, dwie modlitwy piątkowe, są pokutą za to, co popełniło się złego między nimi, pod warunkiem, że unikacie ciężkich grzechów”. [Muslim]

5.Usman ibn Affan słyszał, że Posłaniec Allaha powiedział: „Po nastaniu pory na modlitwę, każdy muzułmanin, który starannie się obmyje i wykona cykle modlitwne (raka) z wielką pokorą i nienagannie, dokona pokuty za popełnione grzechy. Tak będzie na zawsze, pod warunkiem, że będzie unikał ciężkich grzechów”. [Muslim]
—————————————————————————
Źródło: An-Nawawi, Rjaz as-salihin (Ogrody pobożnych).

Reklamy