Tagi

Nie wiem skąd się bierze to całe zakompleksienie bycia Polakiem wśród polskich muzułmanów?! Te stroje, brody i solarium, albo ogłoszenia typu: „oddam się pakiemu za mieszkanie byle paki” czy inne. Jak tu mamy taki piękne historyczne świadectwo naszego słowiańskiego praprzodka. Z moich badań wynika, że Gawhar pochodził z Mikołowa, gdzie do dzisiaj mieszka jego rodzina.

 

slowianski kalifat

Ekspedycję w imieniu Al – Mu’izza poprowadził Gawhar, fatymidzki wyzwoleniec pochodzenia słowiańskiego, który w czasie swojej długiej służby dla dynastii bardzo wysoko awansował. Agawhar dowiódł wcześniej swoich zdolności wojskowych i administracyjnych, podporządkowując sobie lokalnych władców Maghrebu.
W miesiącu rabi I 358/lutym 969 roku armia fatymidzka wyruszyła z Rakkady po specjalnej ceremonii, w której uczestniczył Al -Mu’izz, a do Egiptu dotarła prawie cztery miesiące później. Gawhar nie napotkał żadnego oporu. Rozbił obóz poza Al – Fustatem, jakieś dwa kilometry na północ od meczetu Ibn Tuluna, i natychmiast rozpączoł pokojowe negocjacje z delegacją miejskich dostojników, w tym z głównym sędzią miasta, Abu Tahirem ad – Duhlim, daim Abu Gafarem oraz przywódcami obu lini Alidów w Egipcie, którzy uznali potomka Alego w osobie fatamidzkiego kalifa – imama. Gawhar wydał proklamację z gwarancją bezpieczeństwa dla  aman bezpieczeństwa szlaków pielgrzymkowych itp. Później Fatymidzi stopniowo wprowadzali ismalicki madhab wymagający zmian w zewnętrznych aspektach niektórych rytuałów. Jednak nigdy nie starali się wymusić zmiany wiary u swoich poddanych, więc większość Egipcjan pozostała przy sunnizmie i przynależności do madhabu szaf ‚ickiego. Była także duża społeczność chrześcijańskich Koptów. Przed przybyciem Fatymidów szyici stanowili w Egipcie mniejszość i ich status nie zmienił się przez dwa stulecia rządów fatymidzkich.

 

Gawhar rządził Egiptem jako przedstawiciel Fatymidów przez cztery lata, aż do 362\973 roku. Podobnie jak Fatymidzi po swoim przejęciu władzy w Ifrikijji, również Gawhar generalnie zatrzymał urzędników administracyjnych i sądowych, w tym wezyra Ibn al  – Furata oraz głównego sędziego Abu Tahira ad – Duhliego, Jednak każdemu wysokiemu urzędnikowi wyznaczono jako nadzorcę Berbera Kutama. Wszystko to ułatwiło objęcie władzy przez Fatymidów oraz sprzyjało ożywieniu gospodarki. Gawhar, realizując wschodnią strategię Fatymidów, w muharramie 359/ listopadzie 969 roku wysłał główny korpus armii fatymidzkiej na podbój Palestyny i Syrii. Jednakże sukces Fatymidów w Syrii okazał się przejściowy.

Fragment książki Farhada Daftarego o szyizmie

 

safe_image.php

Na zdjęciu słowianki z Poznania i Bytomia nad brzegiem Nilu

 

 

Reklamy