Tagi

To z tego względu zarządziliśmy dla Dzieci Izraela (i całej ludzkości):
Kto zabija duszę – nie (w akcie zgodnej z prawem kary) za morderstwo
ani nie za powodowanie chaosu i zepsucia na ziemi, ten czyni tak, jakby
zabił całą ludzkość. A ten kto ocala jedno życie, czyni tak, jakby ocalił
życie całej ludzkości. Zaprawdę przybyli do nich nasi Wysłannicy z
jasnymi dowodami prawdy. (Pomimo to) wielu z nich wciąż popełnia na
ziemi występki.
Odpłata dla tych, którzy walczą przeciwko Bogu i Jego Wysłannikowi i
krążą po ziemi, powodując chaos i zepsucie: Powinni (zgodnie z naturą
swego przestępstwa) zostać straceni, albo ukrzyżowani, bądź też obetnie
się im ręce i nogi naprzemianlegle albo wypędzi z kraju. Taka będzie ich
hańba na tym świecie, a w życiu przyszłym (przygotowana) jest dla nich
kara ogromna.
Za wyjątkiem tych, którzy żałują i (odstąpią od swych przestępstw
przeciwko porządkowi) zanim wy ich poskromicie (choć osądzenie
pewnych zbrodni przeciwko poszczególnym osobom pozostawia się tym
osobom bądź im potomnym). I wiedźcie, że Bóg jest przebaczający,
Współczujący (szczególnie wobec swoich sług, które zwracają się ku
Niemu ze skruchą).
Święty Koran sura: Stół Zastawiony, ajat 32 – 34

Reklamy