Tagi

kruszyn.

 

W islamie półksiężyc otaczający gwiazdę symbolizuje nieograniczoną władzę i moc Bożą. Sierp księżyca oznacza również moment zakończenia postu w ramadanie i początek Święta Ofiary, największego święta muzułmańskiego. Półksiężyc jest ogólnie przyjętym symbolem islamu jako religii i całego świata muzułmańskiego . Interesujące, że uchodził za symbol tej religii w chrześcijańskiej Europie, zanim jeszcze oficjalnie został przyjęty przez samych muzułmanów.
Po raz pierwszy, choć na zasadzie wyjątku pojawił się na katedrze ormiańskiej w Ani w Anatolii zamienionej w meczet (XI w.). W XV w. Zdobił europejskie widoki miast bliskowschodnich. Dopiero w XVI w. Flota turecka umieściła wizerunek półksiężyca na banderze.
Symbol ten rozpowszechnił się w XX w. Stając się znakiem Czerwonego Półksiężyca i elementem flag wielu państw muzułmańskich. Półksiężyc jest też bardzo popularnym elementem wszelkich amuletów i talizmanów ochronnych.

Marek M. Dziekan

Reklamy