Tagi

1451490_421790544615033_438017619_n

 

Człowiek doskonały nie widzi lepszego obowiązku od tego, by świat czynić prawym, szerzyć Prawdę wśród ludzi, wykorzeniać złe prawa oraz zwyczaje spośród ludu, a zaszczepiać dobre obyczaje i prawa, mówić ludziom o Bogu, wiele mówić o chwale drugiego świata, pouczać o wieczności oraz trwałości drugiego świata, opowiadać o zmienności i nietrwałości tego świata, wykazywać korzyści płynące z ubóstwa i skromności, aż ubóstwo i skromność staną się dla serc ludzkich słodkie, mówić o szkodzie wynikającej z bogactwa i przyjemności zmysłowych, aż u ludzi pojawi się niechęć do bogactw i przyjemności, (…) opowiadać o szczęściu raju i nieszczęściu piekła oraz o utrapieniu Sądu, opowiadać to w przenośniach i skłaniać ludzi do wzajemnej miłości i przyjaźni, by nie sprowadzali na siebie nawzajem kłopotów i nie byli obojętni na nieszczęście innych, by byli pomocni jeden drugiemu, nalegać by ludzie zapewniali sobie nawzajem bezpieczeństwo zarówno w słowach jak i czynach.

Azīz-ad-Dīn Nasafī

Reklamy