Tagi

Słoń – Al-Fil

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

Czy nie widziałeś,
jak postąpił twój Pan
z towarzyszami słonia?
Czy nie zniweczył ich podstępu?
Czy nie rzucił przeciwko nim ptaków
lecących stadami,
które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny?
I uczynił ich jak objedzone pole zboża.

 

Kurajszyci – Al-Kurajsz

 

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

Dla zgody Kurajszytów,
dla zgody ich w podróżowaniu
zimą i latem!

Niech oni czczą Pana tego Domu,
który ich nakarmił, kiedy byli głodni,
i zapewnił im bezpieczeństwo,
aby nie żyli w strachu!

(tł. J. Bielawski)

 

Sury objawione w okresie mekkańskim. Każdy muzułmanin w myśl jednego z filarów islamu powinien, jeżeli go na to stać, udać się z pielgrzymką do Mekki, do Al Kaaby. To święte miejsce otoczone przez Allaha szczególną ochroną. Doświadczył tego Abraha Ashram, który chciał zdobyć Al Kaabę w roku 570. Mekka – miejsce narodzin Proroka Muhammada, Al – Kaaba – najważniejsza świątynia Allaha. Po cóż Bóg nakazał budować świątynie?

Oddawanie czci Bogu Jedynemu – Allahowi jest celem i sensem życia człowieka. Świątynia uszlachetnia modlitwę, wspomaga zrozumieć ideę ummy muzułmańskiej. Świątynie są po to, by ludzie mogli jej (ummy) doświadczać, oddając wspólnie cześć Allahowi. Jeżeli zatem Bóg ochrania swoje sacrum, czyż jeszcze bardziej nie chroni tych, dla których jest ono stworzone?

Na pewno możemy mieć ufność, że tak właśnie jest. Jak kamienie i choroby na wojska Abraha spadnie gniew Allaha na tych przeciwników islamu, którzy go prześladują. Pomimo tego zapisu w Koranie, muzułmanów dotykają jednak tragedie i nieszczęścia spowodowane przez innych.

Na czym polega więc ochrona Allaha nad tymi, którzy go czczą? Odpowiedzią jest jedna z zasad wiary muzułmańskiej. Wiara w Sąd Boży, wiara w nagrody i kary, jakie ześle Bóg na ludzi. Allah nie musi ingerować już teraz, gdy islam jest religią światową, we wszystkie niesprawiedliwości jakie zdarzają się na Ziemi. My nie powinniśmy tego od Niego oczekiwać i bacznie przyglądać się tym, którzy próbują „naprawiać świat” według własnego uznania, z okrzykiem „Allah Akbar”! Musimy wierzyć, że Allah doceni starania wiernych na drodze do Niego, a zniszczy tych, którzy chcieli ich na tej drodze zagubić. To jest głęboki sens wiary. Dotyka Cię niesprawiedliwość, Allah to widzi. Spotyka Cię tragedia, Allah Cię obserwuje. Czy mimo tego wszystkiego wierzysz w Jego moc i sprawiedliwość? Trzeba być cierpliwym. Wierzymy, że cierpliwi zobaczą otwarte bramy raju. Nasza cierpliwość to szansa dla tych, którzy jeszcze błądzą. Jak kiedyś Kurajszyci.

Bóg zadaje się i teraz mówić nam:
Ufajcie mi! Czuwam nad waszymi karawanami, nad waszą podróżą przez życie w dzień i w nocy, latem i zimą.
Bóg w ten sposób czuwa nad wiernymi. Dla tych, którzy szczerze Go czczą: błogosławieństwo i strawa przez wieczność. Bezpieczeństwo na wieki.
Rafał Berger

Reklamy