Tagi

g. tolerancja i wybaczenie

 
„Gdy Boży Wysłannik (PzN) zebrał wszystkich ludzi, którzy go obrażali, szkodzili mu, ubliżali, torturowali jego bliskich i przyjaciół oraz wygnali ich z ich własnych domów z Mekki, powiedział do nich tak: ‘co myślicie, co teraz z wami zrobię?’ oni odpowiedzieli: ‘ty potrafisz robić tylko dobre rzeczy, jesteś dobrym i hojnym bratem, oraz miłym i szczodrym bratankiem’. Prorok (PzN) odpowiedział: ‘idźcie, jesteście wolni, róbcie jak sobie życzycie’.”
Bajhaki 18055
„Ibn Masud przekazał, że Posłaniec Allaha zapytał: ‘kogo nazywacie odważnym?’. Ludzie odpowiedzieli: ‘taki, którego nikt nie pokona, nazywany jest wśród nas odważnym’. On odrzekł: ‘nie, odważny jest ten, co kontroluje się w gniewie’.” Muslim

h. filantropia i dobroczynność
– szczodrość

 
„Ci, którzy rozdają majątki nocą i dniem, skrycie i jawnie, otrzymają nagrodę u swego Pana, nie doznają strachu i nie będą się smucić!” (Krowa, 274)
„przeto bójcie się Allaha, jeśli jesteście do tego zdolni! Rozdawajcie dla dobra waszych dusz! A ci, którzy się ustrzegą skąpstwa swojej duszy- będą szczęśliwi” (Zazdrość, 16)
Anas bnu Malik powiedział: Zawsze, gdy proszono Wysłannika (PzN) o coś nigdy nie odmawiał. Pewnego razu przyszedł do niego mężczyzna i Wysłannik (PzN) oddał mu liczne stado owiec. Mężczyzna wracając do swojego ludu krzyczał: „o ludzie! Przyjmijcie islam, bo Muhammad rozdaje tak, jak człowiek nie bojący się biedy”. Muslim, 312
Dżabir bnu Abdullah powiedział: „Wysłannik (PzN) nigdy nie odmówił nikomu swej rzeczy, jeżeli ktoś o nią poprosił.” Buchari, 5687
„o synu Adama! Rozdawaj bogactwo, jest to z korzyścią dla ciebie. Nie ukrywaj go, to jest dla ciebie złe ,a bogactwo odpowiadające potrzebom nie jest hańbiące. Wydawaj najpierw na swoją rodzinę, i tych, którzy są od ciebie zależni, a wzniesiona ręka jest lepsza od opuszczonej” Muslim

i. cierpliwość

 
„Na porę przedwieczorną! Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby! Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli, i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości” (Pora przedwieczorna, 1-3)
„My na pewno będziemy was doświadczać, aby poznać tych spośród was, którzy są gorliwi w walce, tych, którzy są wytrwali, i badać wiadomości o was” (Muhammad, 31)

 

„kto ćwiczy w sobie cierpliwość, Allah mu da cierpliwość, a kogo obdarzono dobrem, obdarzono tez dużą cierpliwością” Al Buchari
„/…/ ludzi spotykają ciężkie próby na miarę ich wiary. Czyja wiara jest silna, temu ciężar próby urasta, i odwrotnie wraz z osłabieniem wiary zmniejsza się ciężar i siłę sprawdzianu. Ten, którego napotka sprawdzian i kroczy po ziemi, zostanie rozgrzeszony” Ibn Hajnan

j. zachowanie czystości, dobrego wyglądu i zdrowia

 
„Wielki Allah jest dobry i kocha dobro, jest czysty i lubi czystość, jest hojny i lubi hojność, szlachetny i lubi szlachetność. Miejcie zatem czyste domy /…/” Malik
„Allah jest piękny i kocha piękno” Malik
Dbałość o czystość ciała i duszy. Czystość ubrania, ciała, otoczenia.

k. Wstydliwość

 
Zachowanie wstydliwości i skromności „Każda religia posiada swoją moralność, a moralnością islamu jest wstydliwość” Malik
„wstydliwość i wiara są nierozłącznymi towarzyszami, a gdy zniknie jedna, zniknie i druga” Al Hakem
„grzeszny występek jest brzydotą, a poczucie wstydliwości pięknem” Al Tirmidhi

l. Braterstwo

 
„o ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę najbardziej szlachetny spośród was w obliczu Allaha to najbardziej bogobojny spośród was /…/” (Komnaty 13)
„Muzułmanin jest bratem muzułmanina: nie sprawia mu krzywdy i niebezpieczeństwa. Ktokolwiek ma na względzie potrzeby swego brata, to Allah będzie miał na względzie jego potrzeby, a ktokolwiek rozwiąże problem muzułmanina- temu Allah rozwiąże jeden z jego problemów w Dniu Sądu Ostatecznego, a ktokolwiek przyodział muzułmanina- tego Allah przyodzieje w Dniu Sądu Ostatecznego” Al Buchari i Muslim
„obojętna postawa wobec niesprawiedliwości powoduje rzucenie klątwy na obecnych, którzy nie stanęli w obronie pokrzywdzonego” Al Tarabani
„Allah objawił, abyście byli skromni, tak, aby nikt nie był niesprawiedliwym w stosunku do nikogo i nikt nie pysznił się względem nikogo” Abu Daud
Prorok (PzN) powiedział: „jeśli ktoś będzie w imię Boga prosił o pomoc, temu pomóżcie. Kto poprosi w imię Boga, temu dajcie. A jeśli ktoś zaprasza, przyjmijcie jego zaproszenie. Jeśli ktoś wyświadczy wam dobro, temu odpłaćcie dobrem. Gdybyście nie mieli mu co dać, proście Boga dla niego tak długo, aż poczujecie, żeście mu odpłacili” Imam Ahmad 6106

m. Jedność

 
„/…/ oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc, prowadź nas droga prostą /…/” Al Fatiha
Modlitwa w grupie, islam religią wspólnoty. „szatan interesuje się jedną lub dwiema, a jeśli znajdą się trzy osoby, przestanie się nimi interesować” Malik

n. Godność

 
„zaprawdę, kiedy aniołowie zabierają dusze tych, którzy sami sobie wyrządzają niesprawiedliwość, mówią” ‘w jakim stanie byliście?’ oni powiedzą: ‘byliśmy uciśnionymi na ziemi’. Powiedzą: ‘czy ziemia Allaha nie była dość rozległa, żebyście mogli wędrować po niej?’. Otóż dla tych Gehenna będzie miejscem schronienia. A jakże to nieszczęsne miejsce przybycia” (Kobiety, 97)
„ktokolwiek bez przymusu i dobrowolnie ukorzył się- nie należy do nas”

o. siła

„silny muzułmanin jest lepszy od słabego muzułmanina, Allah bardziej go lubi, lecz dobro jest w obu. Pragnij rzeczy, które są korzystne oraz szukaj pomocy Allaha i bądź pokornym. Gdy spotyka cię krzywda, nie mów, że gdybyś czegoś nie uczynił, to byłoby inaczej, lecz powiedz ‘Allah jest wszechwładny, może zadecydować, co zechce, ponieważ zamartwianie się i słowa ‘co wybyło, gdyby’ otwierają drzwi do pracy szatana” Muslim

 

 

Reklamy