Tagi

Wyslannik Allaha (s.a.s) przykazał : ”Przynieście atrament i pióro, napiszę wam testament. Z jego pomocą nigdy nie zbłądzicie”. ( ”Sahih” Muslim , 7 -y tom ,str 123 ; ”Sahih” Buhari , 5 tom , str 137 ; ”Tarih” Tabari , 3 tom , str 193 ).

Omar ibn Hattab i niektórzy towarzysze sprzeciwili się Jego słowom. Bez żadnego wstydu przeszkodzili w wypełnieniu słowa Proroka (s.a.s). Nie okazując żadnego szacunku , nazwali słowa Proroka (s.a.s) ” bredzeniem” i oświadczyli że nie ma konieczności spisywania testamentu , twierdząc że wystarczy im  Księga Allaha !!!
Ibn Abbas nazwał to wydarzenie ”wielką tragedią” dla muzułmanów. Podsumowując ten ich postępek , możemy powiedzieć : Większość muzułmanów zdeptało Sunnę  Proroka (s.a.s) słowami :
”Wystarczy nam Koran!”.
Jednocześnie Ali (a) i jego nieliczni stronnicy , nie mówiąc ani słowa , wypełniali przykazy Proroka (s.a.s). Oni uważali słowa i czyny Proroka (s.a.s) za Sunnę , a poddanie się Sunnie uważali za obowiązek , tak jak i poddanie Koranowi. Bowiem w Koranie  nakazano :
[4.59] O wy, którzy wierzycie! Słuchajcie Boga! Słuchajcie Posłańca!

Następny przykład:

Odmowę przyłączenia się do armii Usamy , uważa się również za sprzeciw Sunnie. Tą armię zorganizował Prorok (s.a.s) osobiście , dwa dni przed swoją śmiercią. Wydał im rozkaz ruszyć w drogę razem z wojskiem Usamy. Drażniło ich to , że na dowodzącego armią wyznaczony został siedemnastoletni młodzieniec, u którego nie pojawił się jeszcze zarost na brodzie. Abu Bakr , Omar i niektórzy towarzysze odmówili dołączenia do armii i pod pretekstem niestabilności sytuacji i pozostali w Medynie. Zajście  to miało miejsce wtedy , kiedy Prorok (s.a.s) obwłołał odmawiających rozkazu ”przeklętymi”( ”Al Milalu vann Nihal” , Shahristani , 1 tom , str 29 ).
Ali ( a ) i jego otoczenie , jak zawsze poddali sie słowom Proroka (S.a.s). W tej trudnej chwili Ali ( a) wypełniał polecenia Proroka (s.a.s) i nie pozostawił ani jednej sprawy , mimo to , że był poinformowany o tym , że jedna grupa zbiera sie pod dachem Beni Saida i decyduje o władzy , wybiera kalifa. On również mógł tak zrobić. Mógłby pójść do tych ludzi i zniweczyć wszystkie ich plany , ale z szacunku do Sunny Proroka (s.a.s) nie odszedł od niej. W chwili kiedy inni dla władzy depczą sunnę , on dla Sunny depcze władzę , trzymając się Sunny , nie dąży do władzy.

Po takich  wydarzeniach powstają dwie grupy. Jedna z nich bardzo nieliczna, pozostała wierna Sunnie Proroka (s.a.s) , a druga , z powodu politycznych ambicji rozdeptała Sunnę i otrzymała taką moc i władzę , które sprowokowały następne pokolenia do podobnych działań , tym samym sformowali swoich naśladowców i zwolenników. Pierwszą grupą kierował Ali ibn Abu Talib ( a ) , a na czele drugiej grupy stali Omar , Abu Bakr i wielu towarzyszy.

 

Reklamy