Tagi

633862684662500000

Mężczyźni, którzy są w stanie wypełniać swoje powinności chronią i utrzymują kobiety ze względu na to, że Bóg wyposażył niektórych spomiędzy rodzaju ludzkiego w większe zdolności niż innych i że oni (mężczyźni) wydają ze swojego majątku na utrzymanie rodziny. Dobre, zacne kobiety są oddane Bogu i zachowują prawa małżonków, strzegąc honoru, honoru i własności rodziny oraz własnej niewinności, szczególnie podczas nieobecności współmałżonków – tak jak i Bóg strzeże i utrzymuje w sekrecie to co powinno być strzeżone i pozostawać sprawą prywatną poszczególnych wiernych. Jeśli chodzi o te kobiety, ze strony których macie powody obawiać się zdecydowanego nieposłuszeństwa i złamania powinności małżeńskich to napominajcie je by czyniły to co właściwe, po czym (o ile to nie pomoże) pozostawajcie oddzieleni od nich w łożach, a potem (jeśli to nie pomoże) karćcie je. A jeśli są wam posłuszne w prawach wobec Boga i pod względem powinności małżeńskich, to nie szukajcie sposobów na nie. Zawsze miejcie na uwadze to, że Bóg jest Wzniosły, Wielki.

Sura an – Nisa ajat 34

Tłumaczenie Koranu Alego Ünala

A tutaj ten sam ajat, ale tłumaczenia prof. Józefa Bielawskiego:

Mężczyźni stoją nad kobietami
ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi,
i ze względu na to,
że oni rozdają ze swojego majątku.
Przeto cnotliwe kobiety są pokorne
i zachowują w skrytości
to, co zachował Bóg.
I napominajcie te,
których nieposłuszeństwa się boicie,
pozostawiajcie je w łożach
i bijcie je!
A jeśli są wam posłuszne,
to starajcie się nie stosować do nich przymusu.
Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!

Wyjaśnienie tego wersetu zacznę może od tego co pisze nam Ali Ünal na ten temat, a więc:

Bóg nie stworzył wszystkich ludzi takimi samymi pod każdym względem, lecz każdy z nas został zaopatrzony w jakiejś szczególne cechy wyróżniające naszą osobowość. Jeśli chodzi o mężczyzn to Bóg dał nam pod pewnymi względami wyższość nad kobietami i również kobietom dał pewne cechy, które powodują ich wyższość nad mężczyznami. Lecz nie dotyczy to wszystkich kobiet i mężczyzn w równym stopniu. Generalnie to mężczyźni obdarzeni są większą siłą fizyczną i większą zdolnością w zarządzaniu (tu bym się kłócił). Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że to mężczyzna jest odpowiedzialny za finansowe zabezpieczenie rodziny, ale i tutaj zdarzają się odstępstwa i nie oznacza to , że mężczyna posiada władzę absolutną. Mężczyzna jest także odpowiedzialny za wychowanie dzieci, tak aby osiągnęły wieczne szczęście w świecie przyszłym i tutaj mamy dowód na to w postaci ajatu 6 sury at – Tahrim:

O wy, którzy wierzycie!
Strzeżcie się sami i wasze rodziny od ognia;
którego strawą będą ludzie i kamienie!
Wokół niego będą aniołowie,
ogromni, straszni;
oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga,
lecz wypełniają to, co jest im nakazane.

Tłumaczenie: Bielawskiego

I dalej nam autor wyjaśnia, że te nieposłuszne kobiety trzeba napominać i karać stopniowo, czyli najpierw napomnieć słownie, a jak to nie pomoże to wywalić je z łóżka, a jeśli się okaże , że i to nie pomoże to można je skarcić, ale nie wolno bić! Synonimów słowa „karcić“ jest tak wiele, że nie ma sensu tu się rozpisywać na znaczeniu tego słowa. Dalej możemy przeczytać o tym, że to owe „karcenie“ ma na celu edukację żony i że absolutnie nie wolno kobiety karcić ze względu na to, że jest kobietą, a sama kobieta jak nie postępuje właściwie to szkodzi nie tylko rodzinie, ale także i sobie, także moje panie…

Dalej możemy przeczytać o tym, jak to różni podróżnicy i obserwatorzy byli zachwyceni statusem kobiet w tych czasach kiedy islam był sumiennie praktykowany, czyli teraz nie jest sumiennie praktykowany, bo moi kochani nie czarujmy się, kobieta (muzułmanka) nie ma lekko, a dowodem na to jest to jak nieumiejętnie tłumaczą swoje „szczęście“. Chociaż muszę powiedzieć, że znam osobiście sporo małżeństw tureckich, gdzie to kobiety noszą spodnie, a często się zdarza, że mężczyzna dostanie nudelkulą po głowie. Nie wspomnę o rodaczkach bo one to spryciary są okropne ale szkoda tylko, że na facebooku haha. Generalnie autor nie wyjaśnia nam co mamy zrobić jak nas się kobieta nie słucha i napominanie oraz wyrzucenie z łoża nic nie pomaga, owszem można się włóczyć po jakiś imamach i szejchach czy tak zwanych poradniach małżeńskich, ale ktoś kto jest muzułmaninem to wie, że tam zawsze mężczyzna ma rację i kobieta jeszcze nie przekroczy progu, a już jest winna. A już w ogóle nie mogę sobie wyobrazić jak wygląda pomoc w polskich meczetach, cóż takiego mają do powiedzenia ludziom, którzy mają kryzys w małżeństwie ci wielcy imamowie po kilkumiesięcznych kursach szariatu i ledwo mówiących w naszym języku, no ale jaka umma w Polsce to tacy imamowie i mufti.

Wydział do spraw kobiet LM: http://islam.info.pl/?page_id=15

Teraz przedstawię inne stanowisko, a mianowicie tłumaczenie z książki:

Muhammad Mustafa al-Jibaly „The Fragile Vessels. Rights and Obligations Between the Spouses in Islam”

Autorką tego tłumaczenia jest siostra Salma.

DYSCYPLINA

Lider niewątpliwie będzie musiał radzić sobie z ciężkim zadaniem, jakim jest dyscyplina. Dyscyplina jest ważnym procesem, który musi być właściwie zastosowany. Ma on swe zasady i reguły. Naruszenie tych zasad osłabi lub unieważni cały proces i może z tego wyniknąć więcej szkody niż pożytku.
Mężczyzna, będąc liderem rodziny, ma obowiązek wprowadzać w życie „prawo rodzinne” dla dobra rodziny. Zasady dyscypliny pomiędzy mężczyzną i jego żoną zostały ustalone przez Allaha w Jego Księdze i w Sunnie Jego Wysłannika sal allahu alayhi wa sallam.
W następującym fragmencie Koranu Allah wymienia cztery główne kroki postępowania ze zbuntowaną żoną (która nie przestaje naruszać nakazów Allaha):

(ode mnie) Tak więc:
1. najpierw napomnienie
2. później, jeśli nie skutkuje – opuszczenie wspólnego łoża
3. jeśli nadal nie pomaga, wtedy uderzenie*
4. jeśli nawet to nie poskutkuje, należy przyprowadzic rozjemców

*o tym na czym polega takie bicie znajdziecie w dalszej części

Abu Bakr Ibn al-Arabi powiedział:

„Spośród najlepszych wyjaśnień do tego ayah jakie słyszałem jest powiedzenie Saida Bin Jubayr, ‚Napomni on (mąż) ją. Jeśli ona się dostosuje (powinien na tym zakończyć), inaczej, opuści ją. Jeśli ona się dostosuje (powinien na tym zakończyć), inaczej, uderzy ją. Jeśli ona się dostosuje (powinien na tym zakończyć), inaczej, poszuka rozjemców, po jednym z obu rodzin. Oni zobaczą kto powoduje problem; na tym etapie małżeństwo mogłoby się zakończyć.” *1

Ibn Kathir skomentowal slowa „Wzniosły i Wielki” w pierwszym ayah (34) mówiąc:
„To niesie silne ostrzeżenie dla mężczyzny, który przekracza prawo wobec kobiet bez powodu. Zaprawdę Allah, Wzniosły i Wielki, jest wówczas obrońcą kobiet i zapewne zemści się na każdym kto je prześladuje czy nadużywa wobec nich siły.” *2

*1. „Akham ul-Qur’an” 1:420
*2. „Tafsir ul-Qur’an il-Azim”

NAPOMNIENIE

W powyższym ayah widzimy, że pierwszym krokiem w dyscyplinowaniu jest napomnienie. Nie należy stosować drugiego kroku przed wykonaniem pierwszego. Napomnienie powinno być przeprowadzone rzetelnie, w sposób zgodny z własną etykietą zarządzania co dobre i zabraniania złego.
Laqit Bin Sabirah przekazał, ąe powiedział on do Proroka sal allahu alayhi wa sallam, „O Wysłanniku Allaha! Mam żonę, która ma coś w języku (mówi obraźliwie).” Prorok sal allahu alayhi wa sallam zaproponował “Rozwiedź się z nią .” On powiedział, „Mam z nią dzieci i jesteśmy z sobą już bardzo długo.” On sal allahu alayhi wa sallam powiedział:
„Napomnij ją. Jeśli jest w niej dobro, posłucha. Nie bij żony tak jakbyś uderzył niewolnicę.” *

* Zapisany przez Abu Dawud, Ibn Hibban i innych. Zweryfikowany jako autentyczny przez al-Albani („al-Mishkat” no. 3260 i „Sahih ul-Jami” no. 5870).

PORZUCENIE/OPUSZCZENIE

Jeśli zawiedzie napomnienie i żona nadal źle się zachowuje, mąż może przejść do następnego kroku, którym jest opuszczenie jej łoża. To jest mocno dyscyplinujący czyn, który normalnie wstrząsnąłby kobietą i pozwolił jej zrozumieć, że mąż chce opuścić jej łóżko oraz wdzięki z powodu jej buntowniczego zachowania, co jest zazwyczaj wystarczającym dla niej powodem, aby go posłuchała i zastosowała się do tego co mówi.
Prorok sal allahu alayhi wa sallam praktykował tą formę dyscypliny przy pewnych okazjach. Zobaczymy, w naszej dyskusji o Matkach Wierzących, że opuścił on(sal allahu alayhi wa sallam) Aishę i Hafsę. Przy innej okazji, opuścił on wszystkie swe żony na jeden miesiąc, ponieważ zapytały one o dodatkową zapomogę finansową Allah objawił wtedy:

„O Proroku!
Powiedz swoim żonom:
„Jeśli pragniecie życia tego świata
i jego ozdób, to przybywajcie!
Ja wam pozwolę nacieszyć się
i dam wam piękną odprawę.
A jeśli pragniecie Boga,
Jego Posłańca i siedziby ostatecznej
– to, zaprawdę, Bóg przygotował
nagrodę ogromną dla tych spośród was,
które czynią dobro.”
[Sura Frakcje 33:28-29]

PRZYZWOLENIE NA BICIE

Jak widzieliśmy we wcześniejszym ayah z Sury Kobiety (4:34), jeśli pierwsze dwa kroki nie poskutkują i żona wciąż nie słucha i buntuje się, mąż może zastosować bicie.
Jakkolwiek uderzenie ma pewne restrykcyjne reguły:
nie powinno boleć,
nie powinno zostawiać śladów na ciele,
powinno się unikać twarzy, głowy i brzucha.
Amr Bin al-Ahwas al-Jushami przekazał , że Wysłannik Allaha sal allahu alayhi wa sallam powiedział:

„O Wy! Dbajcie o kobiety, bo one zaprawdę są jeńcami powierzonymi wam w opiekę, i nie posiadacie z nich więcej niż to (podległość) – chyba że popełnia grzech oczywisty. Jeśli go popełnia, opuśćcie ich łoże i uderzcie je lekko. Jeśli was posłuchają, nie stosujcie żadnej dalszej kary.” *1

Ata przekazał, że zapytał Ibn Abbasa, „Co to jest ‚lekkie uderzenie’? On odpowiedział , „To jest uderzenie gałązką siwaku *2 lub czymś podobnym.” *3

Ktoś może zapytać, „Jaka jest korzyść z lekkiego uderzenia?” Odpowiedź brzmi – kobieta normalnie ma wrażliwą naturę; najmniejsze okazanie nieuprzejmości zadziała na nią kolosalnie i spowoduje, że przemyśli ona swe czyny. Z drugiej strony, jeśli lekkie uderzenie nie pomoże, brutalne pobicie tym bardziej.
Powinniśmy pamiętać , że celem fizycznego skarcenia jest poprawa zachowania i napomnienie, nie zaś zemsta czy wyrządzenie krzywdy.

*1. Zapisany przez at-Tirmithi, an-Nasa’i i Ibn Majah. Zweryfikowany jako hasan przez al-Albani („Sahih ul-Jami” no. 7880 oraz „Irwa ul-Ghalil” no. 2030).
*2. „Siwak” lub „miswak” = cienki i krótki patyczek (zwykle ok. 10cm), ucięty z korzeni pustynnego drzewa zwanego „arak” i używany do czyszczenia zębów.

POTĘPIENIE BICIA

Pomimo, iż dozwolone jest mężczyźnie bicie żony w pewnych sytuacjach, bicie jej w islamie jest niewskazane (ang.disliked) i jest uważane za ostateczny środek w przypadku bezsilności. Iyas Bin Abdillah ad-Dawsi przekazał, że Wysłannik Allaha sal allahu alayhi wa sallam powiedział:

„Nie bijcie służebnic Allaha (kobiet).”

Później, Umar przyszedł do Proroka sal allahu alayhi wa sallam mówiąc, „Kobiety zbuntowały się przeciwko swym mężom.” Więc dał on (sal allahu alayhi wa sallam) im pozwolenie na bicie ich. Następnego dnia, wiele kobiet przyszło do domów (jego żon) Wysłannika Allaha sal allahu alayhi wa sallam narzekając. Wtedy zwrócił się do ludzi mówiąc:

„Zaprawdę, duża liczba ( siedemdziesiąt) kobiet przyszło do domów rodziny Muhammada, wszystkie narzekając, że mężowie je bili. Na Allaha Ci (którzy biją swe żony) nie są najlepsi wśród was.” *1

Nasz Prorok i przykład sal allahu alayhi wa sallam, nigdy nie uderzył żadnej ze swych żon. Aishah przekazała:

„Nigdy Wysłannik Allaha nie uderzył swą ręką kobiety, służącej i nikogo innego – z wyjątkiem podczas walki dla sprawy Allaha.” *2

To nieprawdopodobne jak mężczyzna może mocno uderzyć/pobić żonę i oczekiwać od niej później, aby dała mu intymną przyjemność! Abdullah Bin Zam’ah przekazał, że Wysłannik Allaha sal allahu alayhi wa sallam powiedział:

„Jak ktoś z was może żonę schłostać jak chłosta się wielbłąda i później kochać się z nią na koniec dnia!?” *3

Wielu mężów poniewiera swe żony i usprawiedliwia to tekstem, który mówi o podporządkowaniu kobiety, aby słuchała męża czy o przyzwoleniu na dyscyplinowanie jej. Ci mężowie muszą zrozumieć że dyscyplina jest dobrze uregulowana sprawą w islamie i nie ma w niej miejsca na nadużycia. Nadużywający siły mąż jest prawdziwie ciemiężycielem/prześladowcą i to, co wspominaliśmy o prześladowcach odnosi się do niego. Co więcej, prześladowana kobieta ma pełne prawo wymagać sprawiedliwości i starać się o karę dla swojego agresywnego męża.

*1. Zapisany przez Abu Dawud, Ibn an-Nasa’i i innych. Zweryfikowany jako autentyczny przez al-Albani („Sahih al-Jami” no. 5137).
*2. Zapisany przez Muslim i innych.
*3. Zapisany przez al-Bukhari, Muslim i innych.
Cała dyskusja jest dostępna na forum: https://islam.fora.pl/
Przedstawiłem dwie interpretacje tego ajatu, których autorami są tak zwani sunnici, poniżej interpretacja przedstawicela szkoły Dżafaryckiej brata Hilal: http://www.shiaislampl.com/sura-4-34-t31.html

 
4-34 Mężczyźni stoją nad kobietami
ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi,
i ze względu na to,
że oni rozdają ze swojego majątku.
Przeto cnotliwe kobiety są pokorne
i zachowują w skrytości
to, co zachował Bóg.
I napominajcie te,
których nieposłuszeństwa się boicie,
pozostawiajcie je w łożach
i bijcie je!
A jeśli są wam posłuszne,
to starajcie się nie stosować do nich przymusu.
Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً

Teraz po kolei:

الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء
قوامة = Kałłama=custody -curatorship-trusteeship:opieka-ochrona

Arabskie słowo ‘Qałłama’ wywodzi się ze słowa ‘qałłam’ i oznacza ono opiekę nad kimś lub nad czymś; przypisywane jest jedynie mężczyznom ze względu na ich przeważającą siłę fizyczną i psychiczną, które kwalifikują mężczyzn do podjęcia opieki –kałłama. Jest to sprawa zarówno wrodzona jak i nabyta nałożona na mężczyzn z powodu obowiązku utrzymania kobiety, ochrony i opieki nad nią oraz zagwarantowanie wszystkich jej życiowych potrzeb, tak jak nas poinformował prorok (SA) , że mężczyzna jest opiekunem jego rodziny i odpowiedzialnym za nią.

بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (w tym co Bóg ich odróżnił)
فَضَّلَ = choose to
deem wise -być mądrym- lepszym
excel=przewyższać-przodować
be better than(ale nie chodzi że mężczyzna jest lepszy od kobiety)

4-34 Mężczyźni stoją nad kobietami
ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi,
i ze względu na to,
że oni rozdają ze swojego majątku.
Przeto cnotliwe kobiety są pokorne
i zachowują w skrytości
to, co zachował Bóg.
I napominajcie te,
których nieposłuszeństwa się boicie,
pozostawiajcie je w łożach
i bijcie je!
A jeśli są wam posłuszne,
to starajcie się nie stosować do nich przymusu.
Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!

Teraz po kolei:

الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء2
قوامة = Kałłama=custody -curatorship-trusteeship:opieka-ochrona

 

Jak wiadomo mężczyzna jest silniejszy fizycznie i bardziej odporny psychicznie(emocje)A jeżeli chodzie o pracy to mężczyźni przodują i dlatego w większości sprawach górują nad kobietami,(żebyście nie mówili że on jest lepszy,)tu tylko chodzi o to który jest górą w otrzymaniu rodziny i domu,inaczej mówiąc głowy rodziny

3- أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

أَنفَقُواْ = Spent

أَمْوَالِهِمْ= treasury, funds

i ze względu na to że oni rozdają ze swojego majątku

Tu chodzi o wspólnie zarobionych pieniądzach,że razem mogą je wydać.

4- فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

Przeto cnotliwe kobiety są pokorne
i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg.

قَانِتَاتٌ godly-God-fearing- pobożna -nabożna -bogobojna Religijna

حَافِظَات guarding -strzegący

لِّلْغَيْبِ= absence=nieobecność

To znaczy kobieta wierząca/pobożna/bogobojna nie zrobi nic złego w nieobecność swego męża (zdrada ,obgadywania,obliżania,poniżania upubliczniać sekretów męża)które by były powodem do rozpadu rodziny

5- وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
I napominajcie te,których nieposłuszeństwa się boicie

Tu użyto słowo ”Nuszuz”,czyli odejścia pewne sprawy od właściwego toru i zmiana zachowań/drogi/odrzucanie itd….Które ”mogą” powodować katastrofy dla otoczenia lub dla osób z tym wiązane
Inaczej mówiąc,jedno słowo w koranie który nam daje szerokie zastosowanie.
Nuszuz planet:niewyobrażalna katastrofa planetarna,jaki są skutki to już każdy wie
Nuszuz w kolei:wykolejenie pociągu : katastrofa dla pasażerów i dla otoczenia
Nuszuz w muzyce:dysharmonia-zgrzyt,katasrofa dla sztuki muzycznej
Nuszuz w ruchu drogowym również każdy wie jaki są skutki.

Jeszcze moge dać więcej ale chyba już zrozumieliście o co chodzi z tym słowem

I teraz kiedy zostało wyjaśnione znaczenie słowa ”nuszuz”dochodzimy do tego co jest napisane w koranie:
I napominajcie te, których się boicie ich ”nuszuz”( تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )

Jak myślicie,jak może wyglądać nuszuz kobiet,proszę zwrócić uwagi jak Allah swt określił odejście kobiet od właściwej drogi którą jej dawano przez Boga jako kobieta i matkę,określił to jako nuszuz .
فَعِظُوهُنَّ=radzić- kazanie- pokazać gdzie tkwi problem
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ:odejście od ich łóżek. Nie sypiać z nimi (nie tak jak pan Bielawski tłumaczył ””pozostawiajcie je w łożach i bijcie je””, niby to podobny ale inaczej brzmi) mężczyzna musi odejść a nie kobieta.
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً -6
A jeśli są wam posłuszne(wtedy kiedy nuszuzu nie będzie), to starajcie się nie stosować do nich przymusu
I wtedy gdy wszystko wraca do normy pomiędzy mężem i żoną,to mąż nie ma prawa bić swoją żonę ponieważ to jest zakazane w Islamie

A jeżeli małżonkowie sami nie dają sobie z tym rady to:

35 A jeśli obawiacie się rozdarcia
między nimi obojgiem,
to poślijcie rozjemcę z jego rodziny
i rozjemcę z jej rodziny.
Jeśli oni oboje zechcą się pogodzić,
to Bóg doprowadzi do zgody między nimi.
Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, świadomy!

 
Trochę tego dużo, ale myślę iż warto to dokładnie przeczytać, szczególnie polecam to świeżym konwertytkom, które za wszelką cenę chcą wszystkim coś udowodnić, a biedaczki nawet same nie wierzą w to co piszą. A już na sam koniec pozwolę sobie zarecytować kilka hadisów Ludzi Domu naszego Wielkiego Proroka (SallAlllahu alejhi ła as-salaam ), hadisy te przetłumaczyła siostra Dorota.

 
Imam Ali (A) powiedział
Na Allaha, nigdy nie rozgniewałem Fatimy i nigdy nie kazałem jej zrobić czegoś czego nie chciała, aż do dnia jej śmierci. Ona też nigdy nie rozgniewała mnie ani nie zrobiła nic wbrew mnie. Kiedy na nią patrzyłem, znikał z mojego serca wszelki smutek.
Źródło: Bihar al-Anwar, tom 43, str. 134

 

Prorok Muhammad (s) powiedział
Kiedy młody człowiek żeni się zaraz na początku swej młodości, jego diabeł żałuje że zabezpieczył on dwie trzecie swojej wiary przed Szatanem.
Źródło: Bihar al-Awar, vol. 103, p. 221

 
Wysłannik Allaha (s) powiedział
Mężczyzna jest opiekunem swej rodziny a każdy opiekun odpowiedzialny jest przed tymi, którymi się opiekuje, za spełnianie ich potrzeb.
Źródło: Mustadrak, vol 2, p 550

 
Imam Bakir (a) przekazał
Pewnego gorącego dnia Imam Ali (a) powrócił do domu i zastał w nim kobietę, która powiedziała mu: ‘Mój mąż mnie skrzywdził, przestraszył i obraził.’ Imam (a) odrzekł: „O służebnico Allaha, odczekaj nieco, aż się nieco ochłodzi, a pójdę z tobą, jeśli Allah zechce.’ Kobieta powiedziała ‘Ale on będzie się coraz bardziej złościł.” Imam (a) pomyślał chwilę i odrzekł: ‘Na Allaha, skrzywdzeni muszą dostać swe prawa bez strachu! Prowadź mnie do swego domu.’ Kiedy przybyli do jej domu, Imam (a) zatrzymał się przed drzwiami i uniósł swój głos z pozdrowieniem. Wyszedł młody człowiek, Imam (a) powiedział do niego: ‘O sługo Allaha, bój się Allaha, przestraszyłeś ją i odesłałeś.’ „A co ci do tego?’ spytał młody człowiek. Imam (a) odpowiedział: ‘Nakazuję ci czynić dobro a zakazuję czynić zło, ale ty witasz mnie złem a zaprzeczasz dobru!’ Wtedy przechodzący obok ludzie pozdrowili Imama (a) nazywając go Amir al-Mu’minin (Przywódcą Wiernych). Młody człowiek dopiero teraz zorientował się z kim rozmawia, przeprosił i powiedział: ‘O Przywódco Wiernych, proszę wybacz mi moje złe postępowanie. Na Allaha, będę dla niej jak pył po którym stąpa.’ Imam (a) zwrócił się teraz do kobiety ze słowami ‘O służebnico Allaha, idź do swego domu i staraj się nie prowokować takich sytuacji.
Źródło: Manaqib Aal Abi Talib, vol. 1, str. 374

Prorok (s) mawiał
Anioł Gabriel ciągle przypominał mi o szacunku dla kobiet tak, że sądziłem, iż jedynym usprawiedliwieniem dla rozwodu z nimi może być udowodnione cudzołóstwo.
Źródło: Uddat al – da str.91

Abu Abdullah (a) powiedział:
„Sunna, tradycja Świętego Proroka (s) nie może zostać odkryta poprzez analogię. Weź pod uwagę przypadek kobiety, która musi odrabiać dni postu, które pominęła z powodu menstruacji, a nie musi odrabiać modlitw, które opuściła w tym czasie. O Abanie, stosowanie analogii niszczy religię.”
Źródło: Al-Kafi, Księga o cnotach Wiedzy, O innowacjach, prywatnych opiniach i analogiach, H 170, Ch. 19, h 15

Imam Sadżad (a) powiedział:
„Pomyśl o swej matce. Ona jedna nosiła cię w swym łonie przez niemal dziewięć miesięcy. Ona jedna obdarzyła cię całą swą miłością. Ona jedna poświęciła życie by się tobą zajmować. Odejmowała od swych ust by cię nakarmić. Cierpiała pragnienie byś ty mógł ugasić swoje. Ubierała cię nie dbając o to, co sama na siebie zakłada. Podczas upału dbała nie o swoją, ale o twoją ochłodę. Wstawała nocą by zająć się tobą i pilnowała cię przez cały czas dlatego, że jesteś jej dzieckiem. Nie byłbyś w stanie odwdzięczyć się jej za to, co dla ciebie zrobiła, bez pomocy Boga.”
Źródło: Bihar al-Anwar , v.14, p.6

Grafika: internet
Pavel. K

 

 

 

Reklamy