Tagi

27517436,27497981,highRes,Nic6338848_1

Coś z historii kalifatu za czasów Al – Hadżdżadża, a konkretnie po jego
śmierci. Sam Al Hadżdżadża uchodził za bezbożnego tyrana, ale nie będę
tutaj się rozpisywał, przecież muzułmanie w Polsce doskonale znają
historię islamu, a w szczególności kalifatu.
Krótka relacja z tych czasów jednego z kronikarzy arabskich Al –Jakubiego:
„Na tron wstąpił Hiszam Ibn Abd al – Malik, a w tym czasie w Churasanie
pojawili się już agitatorzy potomków Haszima. I mianował on
namiestnikiem w Al – Iraku i Churasanie Chalida Ibn Abd Allaha…i
polecił mu wydelegować do Churasanu kogoś, kogo darzy zaufaniem.
Chalid wyprawił tedy brata swego Asada Ibn Abd Allaha, a ten zabrawszy
informacje o nich (agitatorach abbasydzkich), aresztował kilku z nich,
których miał w podejrzeniu i odrąbał im nogi i ręce. Kiedy Hiszamowi
stało się wiadomym, że w Chrasanie nie ma spokoju, wyznaczył od siebie
Aszrasa Ibn Abd Allaha as – Sulamiego, następnie zaś odwołał i
wyznaczył Al – Dżunajda Ibn Abd ar – Rahmana Ibn Amra…Potem
odwołał także i jego, a mianował Asima Ibn Abd Allaha w Churasanie już
zaczęły się niepokoje, powierzył go więc ponownie Chalidowi al –
Kasriemu, ten zaś wydelegował tutaj swego brata Asada Ibn Abd Allaha,
który zmarł w Churasanie pozostawiwszy swoim następcą Dżafara Ibn
Hanzalę al – Bahrajniego z ludzi Syrii.
I odwołał Hiszam Chalida Ibn Abd Allaha z Iraku, a mianował Jusufa Ibn
Umara as – Sakafiego i polecił jemu przysłać człowieka znającego
Churasan i ludzi stamtąd, ten zaś posłał doń Abd al – Karima Ibn Salita
Ibn Atijję al – Hanafiego…..“
Źródło: Al – Jakubi, Kitab al – buldan, wyd. M. J. De Goeje, Leyden 1892

 
I tak się mianowali, mordowali, bili, wojowali, bezcześcili ciała zmarłych,
gwałcili i rabowali. Takie były klimaty w niektórych prowincjach
wchodzących w skład kalifatu Umajjadów. Zresztą spójrzmy na tych tak
zwanych „sprawiedliwych“ kalifów, a konkretnie jak zeszli z tego świata:
Abu Bakr, no temu kalifowi akurat udało się normalnie zejść z tego świata,
Omar, drugi kalif, został zasztyletowany, przez jeńca perskiego,
Usman, też był tak sprawiedliwy, że zabili go buntownicy,
Ali Ibn Abi Talib, w sumie to właśnie on powinien być PIERWSZYM
KALIFEM, ale niestety w czasie swojego kalifatu został zamordowany
przez jakiegoś „mściciela“.
I tak to się kręci, aż do dzisiaj…

 

Reklamy