Tagi

soul-leaving-body

Oni pytają cię o ducha. Powiedz: „Duch pochodzi z Rozkazu mojego Pana. A z wiedzy otrzymaliście jedynie niewiele“.

Sura al – Isra ajat 85

Duch jest manifestacją Boskich Atrybutów Woli i Władzy. Jest żywym prawem obdarzonym świadomością i prawdziwością, racjonalnością istnienia.

Bediüzzaman Said Nursi pisze:

Duch jest prawem, ze świadomością i realnym istnieniem: Boska Siła ubrała go w dynamiczną powłokę wewnątrzzmysłowych organów ciała. Ten duch, który istnieje w rodzaju ludzkim, jest odpowiednikiem „praw natury i życia“. Prawa te są niezmienne (chyba, że Bóg zechce inaczej, dla pewnych mądrych celów) i stałe, i obydwa pochodzą ze świata Boskich Rozkazów. Jeśliby Odwieczna Władza ubrała prawa w dostrzegalne istnienie i świadomość, to każdy mógłby być duchem, i jeśli ludzki duch zostałby pozbawiony życia i świadomości, to stałby się niematerialnym prawem. Mimo że nauka nie jest jeszcze gotowa do tego, by zaakceptować to, że istnieje wiele światów we wszechświecie i istnieją podczęści świata – jak świat roślin, zwierząt i ludzi i świat dżinów; to światy te znajdują się jeden w drugim lub jeden ponad drugim, a także jeden otacza drugi.
Wśród tych światów jest widzialny i materialny świat, ten, w którym my żyjemy, świat, który apeluje do naszych zmysłów. Od najmniejszych cząstek do największych galaktyk świat ten jest królestwem, którym Bóg Wszechmocny daje życie i kształtuje go, odnawia, zmienia i przyczynia się do jego śmierci. A nauka zajmuje się zjawiskami tego świata.
W świecie fizycznym nauka przypisuje niemal każde zjawisko prawom natury. Ale te prawa nie mają bezpośredniej, odczuwalnej egzystencji. Dlatego przypisywanie kreatywności tym prawom, które są jedynie nominalnymi zasadami, wynikającymi z tego, co się dzieje w przyrodzie, jest tym samym, co zanegowanie istnienia ducha i jest tylko uprzedzeniem. Jeśli prawa, które wydają się działać we wszechświecie, pochodzą od Boskich Praw lub Rozkazów, to duch jest prawem. Niemniej jednak w odróżnieniu od innych praw ludzki duch jest żyjącym, świadomym prawem.

Grafika: internet

Reklamy