Tagi

Zaprawdę, dla tych, którzy unikają ciężkich grzechów oraz uczynków nieprzyzwoitych i haniebnych popadając jedynie w drobne błędy – Pan jest Panem szczodrego przebaczenia. On zna was doskonale, gdy daje wam początek z ziemi i gdy jesteście skryci w łonach swoich matek. Przeto nie sądźcie, że jesteście czyści, bezgrzeszni. On zna najlepiej tego, kto trzyma się z dala od nieposłuszeństwa wobec Boga, pełen bogobojności i pobożności.

Sura an Nadżm, ajat 32

Czyny nieprzyzwoite i haniebne to takie jak np: nielegalne stosunki seksualne i homoseksualizm, należą one do grzechów ciężkich.

Jeśli będziecie unikać większych grzechów, których wam zabroniono, to wtedy My wymażemy z was mniejsze złe uczynki i sprawimy, że wejdziecie przez szlachetne wejście do Domu Chwały.

Sura an – Nisa, ajat 31

Tak jak wcześniej wspomniano ciężkie grzechy to nielegalne stosunki seksualne, homoseksualizm, dodawanie Bogu współtowarzyszy, uznawanie siebie za bezpiecznego od Boskiej kary, zabójstwo, cudzołóstwo, gnębienie sierot, lichwa, ucieczka z pola walki, zniesławienie niewinnej kobiety, magia, picie i wiele innych występków.

Mówi się też, że żaden grzech, za który składa się szczerą skruchę i prosi Boga o przebaczenie nie jest ciężki i żaden grzech, który jest popełniany stale i bez żalu nie jest lekki.

Jeszcze jeden ciekawy ajat:

I tych, którzy gdy popełnią jakiś czyn haniebny lub wyrządzą sobie niesprawiedliwość uczynkiem grzesznym – natychmiast wspominają Boga i błagają Go o przebaczenie swych win – któż bowiem inny prócz Boga przebacza grzechy? I nie trwają bezmyślnie w tym, co popełnili złego.

Sura al Imran, ajat 135

Ali Ünal

Reklamy