Tagi

Zesłaliśmy ci Księgę z prawdą potwierdzającą Boskie autorstwo i prawdy wciąż zawarte w tym, co z Księgi zostało objawione przed nią i ją strzegącą. Sądź zatem pomiędzy nimi zgodnie z tym, co zesłał tobie Bóg i nie idź za ich pragnieniami i upodobaniami, odchodząc od prawdy, która do ciebie przyszła. Dla każdego narodu, do którego został posłany Wysłannik z Księgą wyznaczyliśmy jasną drogę życia i pełny system zawierający te zasady i wyjaśnienie jak ją podążać. I jeśli by Bóg chciał, to z pewnością uczyniłby was jedną społecznością, podążającą jedną drogą i kierującą się jednym systemem życia w takich samych okolicznościach w ciągu dziejów. Lecz On zechciał inaczej, ażeby was doświadczyć tym, czym was obdarzył i poprzez to umożliwić wam rozwój. Zmagajcie się zatem, jakbyście współzawodniczyli w dobrych dziełach. Do Boga nastąpi powrót was wszystkich, a On wtedy sprawi, że zrozumiecie to, w czym się różniliście.

Sura al – Maida ajat 48

Istnieją dwa rodzaje różnic między ludźmi:
jeden to „naturalna“ różnica w inteligencji, zdolności, ambicji i pożądaniu w życiu. To są różnice które powodują, że ludzie wybierają różne zawody, które prowadzą do postępu naukowego i technologicznego. Inny rodzaj różnicy bierze się z konfliktu interesów i podziału bogactw światowych. Mimo, że te zmiany również mogą pobudzić postęp to prowadzą także do niepokojów, starć, wojen i zepsucia na ziemi. Zmienne warunki życia były powodem zesłania Proroków z różnymi Księgami, mimo, że zgadzali się co do podstaw wiary, czci, moralności oraz fundamentalnych zasad mówiących co jest legalne, a co nie.

Werset wspomina także o Księgach przed Koranem, pomimo różnic w prawie Koran obejmuje wszystkie prawdy zawarte w poprzednich Księgach. Jeśli chodzi o Prawo, Koran zachował zasady zawarte w innych Księgach i ich nie abrogował. To skłoniło prawników muzułmańskich do ustanowienia zasady „Nieanulowane prawa poprzednich społeczności, do których została zesłana Święta Księga, są też nasze“. Mimo że ludzie muszą postępować za Koranem, Ludzie Księgi mogą żyć jako autonomiczne społeczności podążając za swoimi Księgami pod władzą Islamu.

Islam posiada uniwersalną , dynamiczną metodologię prawną, która nie ma odpowiednika w ludzkiej historii. To prawo bierze swoje źródło z Koranu i Sunny, a muzułmańscy prawnicy rozwinęli parę innych procedur prawnych na nich opartych, takich jak analogia (kijas), metoda wprowadzania nowych zasad poprzez rozumowanie, oparte na Koranie i Sunnie (idżtihad), przyjmowanie czegoś, co jest dobre i pożyteczne (itsihsan), zachowywanie czegoś akceptowalnego bez zmieniania tego (istishab), czerpanie z zasad pożytecznych dla ogółu i odrzucenie tego, co jest szkodliwe (al – masalih al – mursala), zamykanie drogi prowadzącej do zepsucia i tego, co jest zabronione (sadd ad – dara i) oraz zwyczajowe prawo i tradycja akceptowania w świetle podstawowoych zasad islamu (urf).

Ali Ünal

Reklamy