Tagi

200px-Boleslaus_I

 

Znane powiedzenie z czasów I Rzeczypospolitej „Polska nie rządem stoi” kojarzone jest najczęściej z panowaniem dynastii saskiej, względnie epoką stanisławowską. Współcześnie różnie interpretowane, bez wątpienia opisujące ówczesną sytuację polityczną wskazującą na brak władzy. Skąd poczucie braku władzy, skoro był król, sejm i inne urzędy państwowe? Nasi sąsiedzi używali innego, chyba bardziej precyzyjnego określenia „polska anarchia”.
Czym był ten „polski nie rząd” – ta „polska anarchia”? Czy rzeczywiście za taki stan rzeczy w państwie powinniśmy obarczać odpowiedzialnością ostatnich władców Polski? Czy czas ich panowania wnosił istotne zmiany do zastanego porządku prawno-ustrojowego?

Cały tekst w dziale BIBLIOTECZKA, ostatnia pozycja

 

Reklamy