Tagi

„Gdybyż tylko prawdziwie przestrzegali Tory i Ewangelii, i wszytkiego tego, co zostało im zesłane od ich Pana (nie wprowadzając zniekształceń i tym samym uwierzyli w Muhammada i poszli jego drogą), to byliby żywieni z tego co jest ponad nimi i z tego, co jest pod ich stopami. (Bóg wylewałby na nich swoje błogosławieństwa z nieba i z ziemi). Pośród nich są ludzie sprawiedliwi i umiarkowani, którzy idą słuszną drogą, lecz wielu z nich – zaprawdę, czyni zło.“

Następujące wersety Starego Testamentu mają to samo znaczenie, co ten werset „Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec moich przykazań i wprowadzać je w życie, dam wam deszcze w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc, młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju.“ (Trzecia Księga Mojżeszowa)

Ten sam sens zawarty jest w kazaniu Mojżesza w Piątej Księdze Mojżeszowej rozdz. 28.

Te dwa ostatnie wersety sury odnoszą się do ważnej prawdy związanej z koncepcją takła (powstrzymywanie się od nieposłuszeństwa wobec Boga ze względu na strach przed Nim, prawość w celu zyskania jego ochrony). Jak zostało wspomniane wcześniej, Bóg ustanawił dwa zestawy praw, z których jeden to religia a drugi zawiera reguły istnienia i funkcjonowania wszechświata i jest przedmiotem zainteresowania nauk przyrodniczych. Gdy zwykle otrzymuje się zapłatę za posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo wobec tych pierwszych w Świecie Przyszłym to zapłata za posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo wobec tych ostatnich zwykle przychodzi na tym świecie. Takła wymaga posłuszeńśtwa wobec nich obojga.

Sura al – Maida ajat 66

Ali Ünal

Reklamy