Tagi

,

Pytanie:

Był tu kiedyś wątek o imamie Mahdim i podano ajat z Koranu mówiacy, że Allah daje każdemu przywódcę czy też nie zostawiłby bez przywódcy ludzi. Nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało.
Może ktoś pamięta?

Odpowiedź:

Jak z Koranu to może chodzi o ten werset:

„Czy jaki znak Boży, pytają, niewierni, odróżnia Proroka od innych? Twoim obowiązkiem
jest przepowiadanie wiary; każdy naród miał swego przewodnika.” (Sura grzmot, aja 8)

Są jeszcze takie w temacie:

„Czyliż ten, co uważa bacznie wszystkie czynności ludzkie równy temu który o nich nic
nie wie? Oni poczynili równych Bogu. Mów im: pokażcie wasze Bóstwa. Czyż wy możecie nauczyć w czem Boga? Czegóżby On nie umiał? Albo imiona które potworzyliście, czyż nie są próżnym tylko dźwiękiem? Oni się skalali swą bezbożnością i porzucili drogę zbawienia, ponieważ ci których Bóg pomieszał, postępują bez przewodnika.” (Sura grzmot, aja 33)

„Jeżeliby was zmuszali uznawać kogo równym Bogu; nie bądźcie im posłuszni; zostając w ich towarzystwie na tym świecie, oddawajcie im, coście podług przyrodzenia obowiązani, lecz sami postępujcie za przewodnictwem tych, którzy się do mnie nawrócili, bo staniecie przed moim sądem, a ja wam ukażę wszystkie sprawy wasze.” (sura Lokman, aja 31)

Więcej z Koranu nie znalazłam, ale na pewno były jakieś  hadisy na ten temat.

 

Cała dyskusja: http://www.shiaislampl.com/przywodca-w-koranie-t589.html

 

 

Reklamy