Tagi

, ,

Uczeni, opierając się na rekomendacjach Świętego Koranu, przedstawili w swoich książkach oznaki nastąpienia końca świata.
Dzielimy na dwa rodzaje:
1) Wydarzenia do nastąpienia Dnia Sądu i zburzenia świata bytu, kiedy to jeszcze, na ziemi będą żyć ludzie. Zazwyczaj termin „Aszrat as-sa’a” (oznaki czasu) odnosi się do tego rodzaju znaków.
2) Wydarzenia, które staną się przyczyną zniszczenia świata bytu. O wielu z nich mówi się w surach: „At-Takwir” – 81, „Al-Infitar” – 82, „Al-Inszikak” – 84 i „Az-Zalzala” – 99.
Oznakami końca świata pierwszego rodzaju są:
1- Nadejście Proroka Muhammada (s.a.s) – sura „Muhammad” – 47:18.
2- Zniszczenie tamy Goga i Magoga – sura „Al-Kahf” – 18:98-99
3- Pokrycie się nieba widocznym dymem – sura „Ad-Duhan” – 44:10-16
4- Zstąpienie Proroka Jezusa – sura „Az-Zuhuf” – 43:57-66
5- Pojawienie się z ziemi zwierzęcia – sura „An-Naml” – 27:82
Dokładniejsze informacje znajdziecie w komentarzach do Świętego Koranu oraz zbiorach hadisów.
Oznaki drugiego rodzaju, dokładnie zostały przedstawione w Koranie. Innymi słowy, system świata bytu zostanie zniszczony i zamieniony na inny. Będzie to przejawieniem bezgranicznej siły Boga:

„ …w Dniu, kiedy ziemia zostanie zamieniona na inną ziemię, i tak samo niebiosa, i kiedy oni stawią się przed Bogiem, Jedynym, Wszechpotężnym!”

W Świętym Koranie mówi się o wydarzeniu, nazywanym „Dęcie w trąby”. Dojdzie do niego dwukrotnie:
1) „Dęcie w trąby”, które stanie się przyczyną śmierci wszystkiego, co żywe na niebie i ziemi (oprócz tych, kogo Bóg zechce w żywych pozostawić).
2) „Dęcie w trąby, które stanie się przyczyną zmartwychwstania martwych, po czym wszyscy staną przed Panem. W Świętym Koranie powiedziano:

„I zadmą w trąbę. Ci, którzy są w niebiosach, i ci, którzy są na ziemi, zostaną porażeni piorunem, z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi – i oto oni będą stać i patrzeć”.

O wyjściu z mogił i w jaki sposób będą się zbierać, w Świętym Koranie powiedziano:

„Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. Będą podobni do szarańczy rozsypanej”.

Źródło: shiaislampl.com

Reklamy