Tagi

,

Koran oraz wiarygodne narracje mówią, iż po zmartwychwstaniu, gdy wskrzeszeni staną przed swoim Panem, a zanim wejdą do raju lub piekła, w Dzień Sądu – będą miały miejsce pewne wydarzenia.
1- Szczególna kontrola sądowa dokonanych w doczesnym świecie czynów. W efekcie, każdy otrzyma do rąk własnych rachunek – sura „Al-Isra’” – 17:13-14.
2- Oprócz tego, w spisie działań każdego człowieka będą odzwierciedlone wszystkie jego czyny. W Dzień Sądu, wewnętrzni i zewnętrzni świadkowie będą świadczyć o jego ziemskich poczynaniach.

Zewnętrznymi świadkami są – Allah – sura „Ali ‚Imran” – 3: 98, Prorok każdej społeczności – sura „An-Nahl” – 16: 89, Prorok Muhammad – sura „An-Nisa” – 4: 41, Sprawiedliwi wybrańcy islamskiej społeczności – sura „Al-Bakara” – 2: 143, Anioły – sura „Kaf” – 50: 18 i ziemia – sura „Az-Zalzala” – 99:4-5.
Wewnętrznymi świadkami są organy i członki człowieka – sura „An-Nur” – 24:24, …. – sura „At-Tauba” – 9:34-35.
3- W celu rozpatrzenia działań ludzi, oprócz tego, co zostało już wymienione, ustanowiona będzie waga sprawiedliwości – by każdy otrzymał to, co powinien. W Świętym Koranie mówi się:

„My postawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmartwychwstania. Żadna dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na ciężar jednego tylko ziarnka gorczycy; My je przyniesiemy. My wystarczymy, jako rozliczający!

4- W wiarygodnych narracjach mówi się o tym, że w Dzień Sądu ustanowiony też będzie most, przez który wszyscy będą musieli przejść. W narracjach most ten nosi nazwę „Sirat”. Według komentatorów Koranu jest o nim mowa w ajatach:

„Nie ma wśród was takiego, kto by tam nie miał przybyć. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana! Następnie My uratujemy tych, którzy byli bogobojni, a niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach”.
5- Pomiędzy mieszkańcami raju i piekła ustanowiona będzie przegroda i zasłona, która w Koranie nazywa się hidżab.
W Dzień Sądu, święci i wielcy ludzie znajdować się będą na podwyższeniu i będą rozpoznawać wszystkich po ich rysach. W Świętym Koranie mówi się o tym:

„Miedzy nimi jest zasłona, a na wzniesionych krawędziach – ludzie, którzy poznają wszystkich po ich znamionach. Oni będą wołać do mieszkańców Ogrodu: „Pokój wam!” Oni tam jednak nie wchodzą, chociaż bardzo tego pragną”.
Zgodnie z przekazami, tymi świętymi ludźmi są Prorok i jego następcy.

6- Kiedy zakończony zostanie proces zapłaty za czyny i wszystkim zostanie przedstawiony ich los, Wszechmogący Pan da Prorokowi Muhammadowi znamię, które nosi nazwę Liwa al-hamd (Znamię chwały). Prorok Muhammad skieruje sprawiedliwych i pobożnych do raju.
7- W wielu narracjach mówi się o wielkim jeziorze, które nosi nazwę Kausar (Obfitość). Prorok Muhammad wcześniej od innych pojawi się przy nim. On i jego rodzina, będą poić wodą z tego jeziora tych, którzy zasłużą na rajskie życie.

Źródło: Shiaislam.pl
Reklamy