Tagi

„Wówczas podeszła ku niemu zawstydzona jedna z owych  dwu dziewczyn i rzekła: „Mój ojciec cię zaprasza, by cię nagrodzić za napojenie naszej trzody”. I kiedy Mojżesz  udał się do niego  i opowiedział mu całą swą historię , ten stwierdził: „Nie lękaj się już! Jesteś teraz bezpieczny od niesprawiedliwego i występnego ludu”.

Sura al – Kasas ajat 25

Drugi kalif Umar tak skomentował ten ajat:

„Ona przyszła, idąc skromnie z twarzą zakrytą częścią zewnętrznych szat, niepodobna do kobiet nieskromnych, które skore są do wałęsania się po nocy i bezwstydnie znajdują wszędzie swoją drogę, i które zawsze gotowe są do wyjścia na zewnątrz” (al – Alusi, 19: 6)

Takie miał rozkminki ten kalif

Reklamy