Tagi

nie3

Kwestia niewolnictwa, nadal praktykowanego w Mauretanii, znalazła się wśród tematów rozmowy marszałka Senatu Bogdana Borusewicza w Nawakszut z szefową Narodowej Komisji Praw Człowieka tego państwa. W Mauretanii niewolnictwo oficjalnie zniesiono, ale problem nadal istnieje.

Borusewicz przebywa w stolicy Mauretanii od niedzieli. W poniedziałek spotkał się z najwyższymi władzami tego liczącego ok. 4 mln ludzi państwa położonego w północno-zachodniej Afryce – z prezydentem, premierem i przewodniczącymi obu izb parlamentu. Rozmawiał z nimi o perspektywach współpracy gospodarczej między obu krajami.

We wtorek Borusewicz, któremu towarzyszy zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą misja ponad 30 przedsiębiorców, wziął udział w otwarciu polsko-mauretańskiego forum biznesowego. Następnie udał się na spotkanie do Narodowej Komisji Praw Człowieka Mauretanii.

Przewodnicząca tej komisji Irabiha Abdel Wedud podkreśliła, że instytucja ta jest wpisana do konstytucji Mauretanii. Zaznaczyła, że reprezentowane są w niej wszystkie grupy etniczne kraju. W jej skład wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych, sądownictwa (m.in. adwokatury), a także przedstawiciele administracji państwowej oraz Senatu i Zgromadzenia Narodowego (izby niższej); przedstawiciele administracji są obserwatorami bez prawa głosu.

Zadaniem komisji jest, mówiła Abdel Wedud, doradzanie rządowi w zakresie praw człowieka i dbanie o to, by akty prawne Mauretanii były zgodne z podpisanymi przez ten kraj konwencjami międzynarodowymi w tej dziedzinie. W ramach komisji działają cztery podkomisje zajmujące się prawami: kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz więźniów. Podkreśliła, że mimo iż komisja jest finansowana z budżetu państwa, zachowuje pełną niezależność.

Całość: http://gosc.pl/doc/2201426.Niewolnictwo-nadal-istnieje

Grafika: wolnapolska

Reklamy