Tagi

I On objawił Swojemu słudze to co objawił.

Serce nie kłamało w tym co widział swymi oczyma.

Czyż zatem będziecie się z nim spierać o to, co widział?

Zaprawdę, on widział go podczas drugiego zejścia

Obok drzewa Lotosu (Sidrat ul – Muntaba) z najwyższej granicy

 

Sura:  an – Nadżm

Gorąco zachęcam do przeczytania i analizy całej sury „Gwiazda” i sury „Podróż Nocna”. Czym jest Drzewo Lotos i cztery rzeki.

Oprócz tego drzewa (Lotosu) Prorok Muhammad(s) zobaczył również cztery rzeki, które również egzemplifikują związek między tym co widzialne, a tym, co niewidzialne, między tym światem, a przyszłym, związek , który cechuje całe Boskie Objawienie.  Dwie zewnętrzne, naturalne rzeki i dwie inne wewnętrzne duchowe. Gabriel powiedział Prorokowi(s), że „dwie wewnętrzne są w rajskim ogrodzie, natomiast dwie zewnętrzne to Nil i Eufrat”. Ibn Arabi twierdzi, że dwie rzeki zewnętrzne w Dniu Sądu staną się również rzekami raju, tworząc cztery rzeki (mleka, miodu, wody i wina). Przyrzeczone wierzącym w Koranie, odpowiadają one pismom świętym objawionym ludzkości. Razem owe cztery rzeki tworzą jedną wielką rzekę, która jest matetekstem. Pierwszą i największą jest Koran, będący również wewnętrzną rzeczywistością Muhammada(s). Trzy inne rzeki lub dopływy wypływające z wielkiej rzeki i z powrotem do niej wpływające to Tora, Pslamy i Ewangelia. Wszystkie są wyznacznikami lub drogami kierującymi człowieka, a wszystkie drogi w najgłębszej warstwie są „proste”. Wszystkie wymagają szczerości, tworzą przenikliwość i darują wytrwałość. Wszystkie prowadzą do Boga!

Reklamy