Tagi

Tych, którzy łamią umowę z Bogiem po jej uroczystym zawiązaniu i przecinają więzy, które Bóg nakazał, aby były związane, i powodują nieporządek i zepsucie na ziemi. Tacy są spomiędzy przegranych w obydwu światach.

 

Sura Krowa, ajat 27

 

Słowo przełożone jako „łamią” pochodzi od czasownika NaQaDa, który oznacza rozplatać gruby, mocny sznur. Oznacza to, że umowa z Bogiem stanowi mocny sznur, wiążący nawzajem ludzi, a także ludzkość z Bogiem. Słowo mithaq, tłumaczone jako związanie, potwierdza to właśnie znaczenie.

Umowa z Bogiem jest „sznurem światła”, utkanym z Jego Woli, Mądrości, Wiedzy i Łaskawości, który rozpościera się od nieskończonej przeszłości do nieskończonej przyszłości. Ów sznur utrzymuje doskonały porządek we wszechświecie i ustanawia relacje pomiędzy wszystkimi stworzeniami. Jeden z jego końców przekazany został w ręce ludzi.

Złamanie umowy oznacza przerwanie owego  „sznura światła”. Negowanie któregokolwiek z Proroków i Ksiąg danych od Boga, odrzucenie niektórych z przykazań islamu, aprobata pewnych wersetów Koranu a negowanie innych to wszystko oznacza zerwanie umowy z Bogiem i przerwanie tego sznura. Obecny kryzys ludzkości to właśnie tego rezultat.

Reklamy