Tagi

maxresdefault

Mówią , że postęp nas bogaci co wiek;
– Bardzo mi to jest miło i przyjemnie –
Niestety! co dnia mniej cieszę się ze mnie,
Śmiertelny człowiek!

Cywilizacji dwie widzę ustawnie:
Jedna, chce wszystko odkrywać na serio,
Druga, chce wszystko pokrywać zabawnie,
Świetną liberią!…

Odkrywająca?… wciąż idzie do słońca,
„Czekajcie! – mówiąc pokoleniom – bowiem
Gdy szereg odkryć mych spełnię do końca,
Coś – i wam powiem!…”

Zakrywająca?… cieszy znów inaczej –
Pokaż jej łez zdrój?… ona odpowiada:
„Nie trzeba zważać na to… co? to znaczy!…
Może deszcz pada.”

Dwie takie błogie mając opiekunki,
Ludzkość w sieroctwie znikłaby głębokiem,
Gdyby glob nie był ramieniem piastunki;
Słońce?… jej okiem!…

 

Reklamy