Prezentuję poniżej tekst Radwana as-Sayyida – redaktor naczelny czasopisma „At-Tasamuh” [Tolerancja] (arabskie). Doktoryzował się z islamologii na Uniwersytecie w Tübindze pod kierunkiem prof. Josefa van Essa.

Cytat: Nie jest rzeczą łatwą rozpoznać pierwotny cel powstania wykładu zatytułowanego „Rozum, wiara i uniwersytet: wspomnienia i refleksje” wygłoszonego przez Benedykta XVI na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Czy było nim stworzenie nowego obrazu i nowa interpretacja historii ewolucji wiary chrześcijańskiej, przy pojednaniu tradycji katolickiej z nowoczesnym sekularyzmem poprzez powiązanie wiary z filozofią grecką, która wg niego stanowi fundament nowoczesnej Europy? Jeżeli tak: to nie udało się to, ponieważ hellenistyczne odrodzenie w okresie renesansu i oświecenia miało podwójny cel:

pierwszy zawierał się w humanistycznym i antyreligijnym dążeniu do używania greckiego pogaństwa właśnie przeciwko tradycji katolickiej;

drugi – w staraniach rekonstrukcji tożsamości europejskiej, uznając, iż to Grecy byli twórcami nacjonalizmów i państw, odróżniając się od innych aryjskich i indoeuropejskich nacji.

Całość: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=646666005458358&id=182542761870687

Reklamy