Pokój jest bardzo wielką wartością.Nie jest to jednak wartość bezwzględna i nadrzędna; wartość sama w sobie, taka, do której należałoby przymierzać wszystko inne – podobnie jak, jak nie jest też nią porządek. Porządek jest przeciwieństwem chaosu, a jednak bywają także i takie rodzaje porządku, które z samego już założenia przeznaczone są słusznej dezintegracji. Nasiona bywają zamknięte w doskonały geometrycznie uporządkowany kształt, kiedy jednak przychodzi ich czas, budzące się życie burzy ich uporządkowaną doskonałość i nie daje trwać w pokoju. I oto ono właśnie jest sensem nasienia. A nie byłoby rzeczą słuszną przeklinać budzące się życie za to tylko, że zburzyło pewien ład.

I nawet nie zawsze i nie każdy porządek zasługuje na życzliwą pamięć. Mądrzy średniowieczni Ojcowie Kościoła zwykli mawiać, że szatan jest małpą Pana Boga. Bóg wydźwignął wszechświat z chaosu i ustanowił mądry ład i porządek rzeczy stworzonych. Także i pewien ład człowieczy. Ojciec kłamstwa nie raz próbował ustanowić swój własny porządek. I to nie są oderwane spekulacje. Toć przecież nasze odchodzące już pokolenie oglądało na własne oczy iście szatański nowy porządek rzeczy zbudowany na kłamstwie, nienawiści i obłędnej mani wielkości.. Nie zapominajmy…To istotnie był pewien porządek , przemyślany na swój sposób, logiczny, gospodarny. Gdyby ów porządek rzeczywiście opanował ziemię, nastałby niewątpliwie bardzo długi czas pokoju. Tyle tylko, że byłby to pokój mordu, krzywdy i niesprawiedliwości. Pokój masowych grobów i przemielonych kości. Pokój powszechnego zniewolenia, diabli pokój. Byłoby lepiej, gdyby nigdy nie był się ulągł ów upiorny , choć niewątpliwie zasługujący na swe miano porządek. Skoro jednak ulągł się i zagroził ziemi – błogosławiona niech będzie burza wojny, która go zmiotła, gdyż inaczej przeminąć nie mógł. Kosztowała drogo, a jej ceną była nieopisana i zupełnie niewyobrażalna suma nieszczęść i niedoli ludzkich: gdyż sprawy człowiecze nigdy się są proste. Gdyby jednak nie powstał w człowieku sprzeciw i gniew, człowiek nie byłby wart ocalenia. I słusznie czcimy poległych za wolność i sprawiedliwość. NIE MA MIŁOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ TA, JEŚLI KTO ŻYCIE DAJE ZA BRACI SWOICH. Czcijmy ich za miłość, bardzo trudną miłość.

Reklamy