Nadesłane przez Grzegorza Gniadego:

 

 

” Mówcie prawdę, pracujcie dla następnych pokoleń.
Przeciwstawiajcie się prześladowcom i wspierajcie uciskanych”

 Imam Ali (AS)

Reklamy